Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 109/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000,00 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-08 11:12

Zarządzenie nr 108/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-30 09:36

Zarządzenie nr 107/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-30 09:14

Zarządzenie nr 106/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-22 11:48

Zarządzenie nr 105/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-22 11:42

Zarządzenie nr 104/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia regulaminu porządku domowego w budynku mieszkalnym w Parzęczewie 15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-16 13:30

Zarządzenie nr 103/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy z Samorządem nr PS-III-K.2020.6 w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-16 13:25

Zarządzenie nr 102/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-07 14:44

Zarządzenie nr 101/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-07 14:42

Zarządzenie nr 100/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-07 14:37

Zarządzenie nr 99/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-07 14:27

Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Administracyjno-Inwestycyjnym w Referacie Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-02 13:15

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-12-02 12:59

Zarządzenie nr 96/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy o powierzeniu grantu nr 2186/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działanie 1.1:"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-27 10:38
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 10:44

Zarządzenie nr 95/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 8893/U/400/294/2020 z dnia 20.10.2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn: "I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt: "Z Ekologią na Ty"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-26 15:36

Zarządzenie nr 94/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR/390/2020 Nr rej. DR-IV.3031.13.51.2020 na współfinansowanie zadania pn: "Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-26 15:20

Zarządzenie nr 93/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 313/U/400/725/2019 na realizację przedsięwzięcia pn: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-26 15:13

Zarządzenie nr 92/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-24 14:43

Zarządzenie nr 91/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-17 11:16

Zarządzenie nr 90/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-17 10:56

Zarządzenie nr 89/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-10 15:35

Zarządzenie nr 88/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-10 15:32

Zarządzenie nr 87/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-11-10 15:26

Zarządzenie nr 86/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-30 15:25
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 15:28

Zarządzenie nr 85/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-27 09:44

Zarządzenie nr 84/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-20 08:31
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 09:15

Zarządzenie nr 83/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie ul. Moniuszki, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz obniżenia ceny wywoławczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-14 11:42

Zarządzenie nr 82/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-14 11:36

Zarządzenie nr 81/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 73/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-14 11:32

Zarządzenie nr 80/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie drzew w pasie drogi ul. Osiedlowa w Chrzanie stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-09 14:34

Zarządzenie nr 79/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Jarocinie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-10-09 14:24

Zarządzenie nr 78/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-30 13:37

Zarządzenie nr 77/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zadań koordynacji funkcjonowania oraz kontroli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-30 13:31

Zarządzenie nr 76/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-30 12:29

Zarządzenie nr 75/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-30 12:26

Zarządzenie nr 74/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-23 07:54

Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Katarzyna Spera
  data publikacji: 2020-09-17 15:13

Zarządzenie nr 72/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie określenia usytuowania oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Katarzyna Spera
  data publikacji: 2020-09-17 10:35

Zarządzenie nr 71/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-15 15:36

Zarządzenie nr 70/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew w pasie drogi gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-10 13:32
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 13:33

Zarządzenie nr 69/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Jarocinie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-04 14:42

Zarządzenie nr 68/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 września 2020 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-09-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-09-04 14:31

Zarządzenie nr 67/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie przy ul. Moniuszki, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz obniżenia ceny wywoławczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-08-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-08-26 14:56

Zarządzenie nr 66/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-08-25 14:41

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na rzecz dotychczasowych użytkowników lokali mieszkalnych położonych w budynku usytuowanym na nieruchomości w Parzęczewie gm. Jaraczewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-08-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-08-19 14:50

Zarządzenie nr 64/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania,obiegu,kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 5.72/20 z dnia 02.06.2020 r. o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-08-19 14:33

Zarządzenie nr 63/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wykonywania zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Jarocinie pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-08-17 12:44

Zarządzenie nr 62/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
  • opublikował: Agnieszka Przymusińska
   data publikacji: 2020-07-31 13:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-07-31 13:32

Zarządzenie nr 60/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-07-31 13:30

Zarządzenie nr 59/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
  • opublikował: Agnieszka Przymusińska
   data publikacji: 2020-07-31 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-07-31 13:29

Zarządzenie nr 58/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
  • opublikował: Agnieszka Przymusińska
   data publikacji: 2020-07-31 13:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-07-31 13:27

Zarządzenie nr 57/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-07-31 13:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 13:25

Zarządzenie nr 56/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności oraz Międzywydziałowego Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-23 14:34

Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-23 12:14

Zarządzenie nr 54/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-22 12:35

Zarządzenie nr 53/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-16 14:47

Zarządzenie nr 52/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-16 14:44

Zarządzenie nr 51/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-16 14:38

Zarządzenie nr 50/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-07-13 12:48

Zarządzenie nr 49/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.06.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdów w kontekście spełniania wymogów określonych w art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-06-30 13:57

Zarządzenie nr 48/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Jarocińskiego i jego jednostek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-06-26 13:55

Zarządzenie nr 47/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 24/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 marca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-06-23 10:33

Zarządzenie nr 46/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-06-23 10:06

Zarządzenie nr 45/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-06-23 09:59

Zarządzenie nr 44/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie przy ul. Moniuszki, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz obniżenia ceny wywoławczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-05-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-05-26 13:12

Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-05-13 10:22
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 10:23

Zarządzenie nr 42/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Jarocinie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-05-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-05-06 14:49

Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-04-23 12:38

Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-04-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-04-23 12:29

Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z występowaniem epidemii oraz organizacji czasu pracy pracowników w tym okresie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-04-10 13:11
 • zmodyfikował: Adrian Góralczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 13:15

Zarządzenie nr 38/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2020-04-08 13:45

Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-19 12:43

Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-19 12:39

Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 14:21

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 09:01

Zarządzenie nr 33/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 08:45

Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 08:40

Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 08:35

Zarządzenie nr 30/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 08:30

Zarządzenie nr 29/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 08:25

Zarządzenie nr 28/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-17 08:15
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 08:16

Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-16 15:20

Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-16 15:15

Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdów w kontekście spełniania wymogów określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-16 09:22

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń istniejących i projektowanych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-09 15:19

Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń istniejących i projektowanych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-09 15:15

Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Witaszycach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
   data wytworzenia: 2020-03-04
  • opublikował: Ewelina Stachowiak
   data publikacji: 2020-03-04 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-03-04 13:29

Zarządzenie nr 21/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdów w kontekście spełniania wymogów określonych w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-28 15:18

Zarządzenie nr 20/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-28 14:28

Zarządzenie nr 19/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 10.129/19 z dnia 07.10.2019r. o dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-27 09:19

Zarządzenie nr 18/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00169-65151-UM1500383/19 na realizację operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów – Wola Książęca, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-27 09:16

Zarządzenie nr 17/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 25.02.2020 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-26 09:50

Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-24 12:03
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 09:37

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-24 11:58
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 09:37

Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2020-02-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-24 11:49
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 09:32

Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-05 15:09

Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zniszczonych i zużytych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-05 15:06

Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji do likwidowania pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-05 15:03

Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie przy ul. Moniuszki stanowiących własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-02-03
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-02-03 09:02

Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-27 09:20

Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów-Wola Książęca"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-27 09:18

Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds.kontroli na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-27 09:13

Zarządzenie nr 6/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-17 08:53

Zarządzenie nr 5/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds.Kontroli w roku 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-10 14:32

Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-13 09:30

Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-13 09:28

Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-13 09:26

Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2020-01-09 09:05
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3542
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-03 12:40