Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone, w tym również z wykorzystaniem opublikowanego poniżej formularza:

 • osobiście w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, 1 piętro pokój nr 211,
 • drogą elektroniczną na adres sekretariat@pup.jarocin.pl wraz z załączonym formularzem,
 • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr +48 62 747-35-79,
 • za pomocą faxu na nr +48 62 747-73-88. 

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

drukuj (Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.)

Metryka

 • opublikował: Marcin Jankowski
  data publikacji: 2021-03-16 10:44

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

drukuj (Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.)

Metryka

 • opublikował: Marcin Jankowski
  data publikacji: 2021-03-16 10:44

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

drukuj (Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego)

Metryka

 • opublikował: Marcin Jankowski
  data publikacji: 2021-03-16 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2058
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-16 12:07:34