Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.) nakłada na starostę  obowiązek prowadzenia i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatnie dla mieszkańców powiatu poradnictwo:  rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (art. 8a ustawy).

 

Przedmiotowa lista sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

 

LISTA  JEDNOSTEK  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2024 r. (PDF. 714KB)

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

AKTUALIZACJA LUB ZGŁASZANIE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa powinna obejmować w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.


Lista nieodpłatnego poradnictwa podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Jarocińskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa powyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego na terenie powiatu jarocińskiego. Zgłoszenie prosimy opracować zgodnie z załączonym poniżej formularzem.

Zgłoszenie powinno zawierać:
    • informację o nazwie jednostki; 
    • zakres poradnictwa; 
    • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych; 
    • dni i godziny działalności; 
    • kryteria dostępu do usługi; 
    • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu); 
    • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia ww. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarocińskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarocinie  i urzędów gmin na obszarze powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Informację należy przekazać do Wydziału Administracyjno Inwestycyjnego Referatu Organizacyjnego Zamówień Publicznych i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Jarocinie do dnia 31 listopada każdego roku na adres email: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Brygida Andraszak
  data wytworzenia: 2024-02-01
 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2024-02-01 08:41

Formularz zgłoszeniowy (zgłoszenie lub aktualizacja) do listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu jarocińskiego

Metryka

 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2024-02-01 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-01 08:51:27