Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 72/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli w roku 2016

Zarządzenie nr 71/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie nr 70/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 69/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 68/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na bieżącą obsługę bankową Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 67/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 66/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zarządzenie nr 65/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr 23/16 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu- etap I odcinek Witaszyczki- Zakrzew" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zarządzenie nr 64/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr 2016/0018/3826/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- edycja 2016

Zarządzenie nr 63/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 62/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 61/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 r.

Zarządzenie nr 60/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 października 2016 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 października 2016 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa (sekretariat) Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 56/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 października 2016 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa (BOI) Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju, Referacie Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 05 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na bieżącą obsługę bankową Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 05 września 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności pieniężnych Powiatu Jarocińskiego i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Rozwoju, Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 42/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 41/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 lipca 2016 r. sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 39/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 37/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 34/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń istniejących i projektowanych

Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 25/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 35/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw cyfryzacji oraz informatyzacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 22/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 20/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 19/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "DOMOSTWO" w Górze

Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołi Zarządzania Kryzysowego oraz przyjęcia nowego załącznika do zarządzenia nr 87/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 14/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie jarocińskim

Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzoru papieru firmowego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2016 r.

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 r.

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4845
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-27 09:53:18