Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-22 13:33

Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku – „Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 15 miejsc”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-22 13:27

Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-22 13:20

Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-22 13:18

Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-22 13:15

Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lutego 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 92/2023 Starosty Jarocińskiego w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-22 13:12

Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-02-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-15 15:11
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-22 13:54

Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-26
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-02-15 15:06

Zarządzenie nr 12/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-26 14:20

Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu uchwały zmieniającej nr LXXIII/415/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r. - Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-26 14:15

Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie rozliczania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wykonujących zadania z administracji rządowej zlecone przez wojewodę (finansowanych z rozdziału 75011, 75012) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Rozdziale 71012 – środki własne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-26 14:09

Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-26 13:44

Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-15 09:45

Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-05
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-15 09:30

Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-15 09:27

Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-15 09:24

Zarządzenie Nr 4/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-15 09:22

Zarządzenie Nr 3/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku po wygaśnięciu poprzedniej kadencji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-11 14:18

Zarządzenie Nr 2/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. Kontroli na rok 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-11 14:04

Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2024-01-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2024-01-11 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-22 13:55:25