Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu październiku 2021r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 października  2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznej na obszarze powiatu jarocińskiego w 2020 roku.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY i KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2021 r.

2.Koszty funkcjonowania Szkół w Powiecie Jarocińskim.

- wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji i Kultury

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2020/2021.

4.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja w zakresie działalności Kół Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-10-15 09:39

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu wrześniu 2021 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 września  2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo Przeciw Pożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.

2.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2020 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

3.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w zakresie działania komisji.

4.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2020/2021.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w zakresie działania komisji.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 września  2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.

2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji ustawy o odpadach w ramach zadań powiatu.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-09-16 11:06

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu czerwcu 2021 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2020 w zakresie działania komisji.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2020 w zakresie działania komisji

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2020.

 1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2020 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

 1. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2020 w zakresie działania komisji.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-06-15 09:05

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu maju 2021 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
 2. Informacja o działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu.

4.Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

5.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2020 roku.

 1. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie i pierwsze półrocze 2021 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.
 2. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2020.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-05-18 10:32

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu kwietniu 2021 r.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach.
 2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU ORAZ KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za  I kwartał 2020 r.

2.Informacja o stopniu wdrożenia programu naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-04-12 08:21

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu marcu 2021 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2020.

2.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2020.

 1. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2020r.
 2. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

 1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

3.Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2020 roku.

 1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie za 2020 rok

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 2. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-03-15 12:50

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu lutym 2021 r. r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ORAZ EDUKACJI I KULTURY

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień - wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji i Kultury
 2. Informacja o działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.
 3. Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o realizacji zadań i wykorzystanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy za 2020 rok.

2.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.
 2. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-02-12 11:19
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 11:36

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu grudniu 2020 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o aktualnej sytuacji w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
 2. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na rok 2021.
 3. Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w 2020 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2020 roku.
 3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.
 1. Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.
 1. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.
 2. Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.
 2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.

3.Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.

 1. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-12-18 15:08

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu listopadzie 2020 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o aktualnej sytuacji w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

2.Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie pracy komisji

3.Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze

4.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie. - posiedzenie wyjazdowe w ZSP NR 2.
 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2021 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej na terenie powiatu jarocińskiego.
 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2021 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-11-16 10:21

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu sierpniu 2020 r.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 SIERPNIA 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU I ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Sp[raw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o sprawozdaniu finansowym Spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2019 rok.
 2. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-08-21 14:50

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu czerwcu 2020 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2019. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2019. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2019r. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku. Informacja o działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu.
 2. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia.
 3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2019 w zakresie działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

 1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

3.Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych.

Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2019 roku.

 1. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.
 2. Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021.
 3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2019 w zakresie działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

`KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2019 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2019 r.
 3. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie za 2019 rok
 4. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
 5. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2019 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji
 6. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych terenie powiatu jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

2.Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3.Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu. 4.Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.

 1. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2019.

6.Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

 1. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2019 w zakresie działania komisji.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-06-19 10:57

Kalendarium Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu lutym 2020 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ORAZ KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień

2. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez powiat jarociński.

3.Informacja o działalności  I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.

4.Informacja o działalności JUTW .

5. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań i wykorzystanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy za 2019 rok.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-02-18 09:47
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 09:49

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu styczniu 2020 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

2.Program Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży powiatu jarocińskiego.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO -BIZNESOWYCH W TARCACH z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach – posiedzenie wyjazdowe w ZSP-B w Tarcach.

2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu.

3. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2019 roku.

4.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

5. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-01-07 12:13

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu grudniu 2019 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze.
 2. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji  na rok 2020.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2019 roku.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.

3. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 08:31

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu listopadzie 2019 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznej na obszarze powiatu jarocińskiego 2018 roku.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie pracy komisji.

3. Przedstawienie programu naprawczego Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o..

4. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 listopada 2019 r. (wtorek) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie. - posiedzenie wyjazdowe.
 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie pracy komisji.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu jarocińskiego.

 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-11-13 11:18
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 11:02

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu październiku 2019 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarocinie  z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej – posiedzenie wyjazdowe
 2. Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

ORAZ KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury oraz Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2019 r.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Koszty funkcjonowania szkół w Powiecie Jarocińskim.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-10-14 14:30
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-14 14:42

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu wrześniu 2019 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez powiat jarociński.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020.

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ramach zadań powiatu jarocińskiego.

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-09-12 07:56

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu sierpniu 2019 r.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH oraz

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Prezentacja programów Ministerstwa Rodziny i Spraw Socjalnych.
 2. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-08-06 07:23

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu maju 2019 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o celach i zamierzeniach strategicznych w kilkuletniej perspektywie działania szpitala powiatowego.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

2.Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2018 roku.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2018 rok.

2. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2018 rok.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.

2. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2017 i 2018.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-05-23 11:54

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu kwietniu 2019 r.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2019 r.
 2. Sprawy bieżące.
  1. - Objazd dróg. Gmina Jarocin i Jaraczewo

 

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

I KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury i Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-04-18 15:31

Kalendarium komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w miesiącu lutym 2019 r.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. 1.Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych(posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie).
 2. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 I  KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Program Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży powiatu jarocińskiego
 2. Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 3. Informacja o realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 06 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie z instytucjami rolniczymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Jarocińskiego z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zarządem Powiatu.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-02-11 12:01

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w styczniu 2019 roku.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.
 2. Informacja o działalności Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.
 4. Sprawy bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019r.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2018.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar za rok 2018.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.
 5. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.
 2. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych za 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-01-09 11:17

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w grudniu 2018 roku.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2019 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze.
 2. Informacja o inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.
 2. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2019.
 2. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-12-04 09:55

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w październiku 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena funkcjonowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.
 2. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH oraz  KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Wspólne Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
 2. Informacja o realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2018 roku.
 3. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2018 r.
 4. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-10-02 14:05

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego we wrześniu 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu jarocińskiego.

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30. proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z przebiegu Obchodów 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu w roku 2017, z uwzględnieniem bezpieczeństwa na drogach publicznych.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
26 września 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-09-05 11:00

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w sierpniu 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w „WIGWAM Podlesie” z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.
 2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30. proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2017.
 2. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH oraz KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-07-27 10:02

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w czerwcu 2018 roku.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala
nr 30 z
proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 15.15 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
 2. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-05-30 11:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-07 10:39

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w maju 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.

 1. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2017 i 2018.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej za 2017 rok i do końca kwietnia 2018 r.
 2. Działalności i realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych.
 2. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie
  w 2017 roku i w I kwartale 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Objazd dróg.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-05-18 07:37

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w kwietniu 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
 2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2017rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2018 r.
 3. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o
 4. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-04-03 10:48

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w marcu 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Ocena sytuacji w zakresie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

Po komisji odbędzie się objazd terenowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej
na terenie Gminy Żerków.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 2. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2017 rok.

2.Informacja o realizacji strategii powiatu jarocińskiego za 2017r.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-03-07 13:51

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w lutym 2018 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego, które w dniu 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu.
 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu.
 2. Informacja o działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie – posiedzenie
  w I LO Jarocin.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 14:00 w Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie”.

Tematyka posiedzenia:

1. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego
w Jarocinie.

2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 01 marca 2018 r. (czwartek)
o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku.
 2. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2017 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-02-08 11:03

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w styczniu 2018 roku.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego, które w dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności PCPR. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2017 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2017 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017.

4. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa)
o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017.
 2. Sprawy pozostałe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-12-28 15:43

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w grudniu 2017 roku.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 08 grudnia 2017 r. (piątek)
o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2018-2030.
 3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2017 roku.
 3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego, które w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena stopnia zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii na terenie powiatu.

2. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu.

3.Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-12-04 15:15

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w listopadzie 2017 roku.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych. - posiedzenie wyjazdowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Jarocinie, sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – posiedzenie wyjazdowe.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek)
o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018 rok.
 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-11-06 15:27

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w październiku 2017 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena stopnia realizacji zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.
 2. Sprawy bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 2. Choroby odzwierzęce.
 3. Plan działania zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe w "Szpitalu Powiatowym w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2016rok i I półrocze 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2017 r.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-09-29 17:45

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego we wrześniu 2017 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 1. Ocena stopnia wdrażania programu i postępu prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-08-28 13:43

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w sierpniu 2017 roku

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2016/2017 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2018.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
  za 2016 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-08-16 15:55

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w czerwcu 2017 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 07 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Bractwa Kurkowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.
 2. Sprawozdanie z przebiegu przygotowań do setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-05-30 14:22

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w maju 2017 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie
sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu.
 2. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.

2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2016 r.
  i początek 2017 roku.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy.
 2. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2016 roku i w I kwartale 2017 r.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-05-05 12:27

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w kwietniu 2017 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie
sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu.
 2. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018.

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach.

3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

 

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2017 r.
 2. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-04-10 09:11

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w marcu 2017 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.

3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

2.Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 15.10 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-03-01 12:25

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w lutym 2017 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie
sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.

2. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2016.

2. Informacja o działalności JUTW.

3. Informacja o działalności ZSO w Jarocinie.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego, odbędzie się
15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 09.00 w PCPR w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności PCPR. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2016 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w 2016 r.

3. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2016 roku.

2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-02-03 08:56
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 08:53

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w styczniu 2017 roku.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie
sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego, odbędzie się
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

2. Informacja na temat obiektów zabytkowych.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
26 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-09 12:29

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w grudniu 2016 r.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie
sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 21 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2016 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2016 roku.

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-12-16 13:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 13:24

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w listopadzie 2016 r.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu w dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu i ocena stopnia realizacji zadań ochronnych.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie  z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych. - posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Rehabilitacji w Jarocinie.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
23 listopada 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 rok.
 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-11-07 12:55

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w październiku 2016 r.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński.

2. Choroby odzwierzęce.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
19 października 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2015rok i I półrocze 2016 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2016 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie stopnia realizacji zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Powiatu Jarocińskiego.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. BHP w rolnictwie.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 i 2
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.

2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-10-04 10:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 09:26

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego we wrześniu 2016 r

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.

2. Informacja dotycząca ograniczenia populacji lisa w środowisku.

3. Informacja w sprawie hodowli norek amerykańskich na terenie Powiatu Jarocińskiego.

4. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w zakresie działania komisji.

5. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2016/2017.

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w zakresie działania komisji.

3.Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2015 rok.

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 września 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku.

2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-09-07 09:56

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w sierpniu 2016 r.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
22 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w sali
nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

 1.      Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2015/2016 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2017.

3.Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH  oraz

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w sali nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok.

2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-08-11 10:25

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w czerwcu 2016 r.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie wydanych wniosków dotyczących pozwolenia zintegrowanego.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w sali
nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – posiedzenie wyjazdowe.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-05-30 08:32

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w maju

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena zinwentaryzowanych zagrożeń ekologicznych na terenie Powiatu Jarocińskiego
 2. Ocena aktualnego stanu zadrzewień przydrożnych i śródpolnych na terenie powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w sali nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2015.

2. Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH  oraz KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań i wykorzystanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy za 2015 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2015 r. i początek 2016 roku.
 3. Informacja o inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Kotlinie na potrzeby DPS”
 4. Sprawy bieżące.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-04-29 13:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-05 09:24

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w kwietniu

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego.
 2. Informacji o realizacji zadań z zakresu nasiennictwa na terenie powiatu.
 3. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.

2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2015 roku.

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach – posiedzenie wyjazdowe w ZSP-B w Tarcach.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie
w 2015 roku i w I kwartale 2016 r.

2.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2016 r.

3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-04-04 14:39
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-19 08:43

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w marcu 2016 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawy bieżące.

Materiały dotyczące posiedzenia są  dostępne  pod następującym adresem:http://api.esesja.pl/posiedzenie8/5354

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie pok. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2015 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 2. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień.
 3. Sprawy bieżące.

Materiały dotyczące posiedzenia są  dostępne  pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/5353

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
30 marca 2016 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala
nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

2. Sprawy bieżące.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne  pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/5352

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-03-03 11:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-11 10:24

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w lutym

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 1 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena stopnia realizacji rekompensat dla rolników z tytułu strat spowodowanych przez suszę w 2015 roku.

2. Ocena wdrażania programów rolnośrodowiskowych na terenie powiatu.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie.

4. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 2 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

2. Informacja na temat obiektów zabytkowych

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH oraz KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 3 lutego 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia.

2.

a) Przedstawienie propozycji rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.
b) Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.
c) Stan dostosowania „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” do wymogów obowiązujących od 2016 roku.

d) Informacja Kierownika Medycznego o sytuacji bieżącej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie”.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.

4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena postępu prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Informacja o stanie selektywnej zbiórki odpadów oraz o realizacji ustawy o odpadach w ramach zadań powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Jarocinie
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu

2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Spółki „Szpital Powiatowy
w Jarocinie”
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności PCPR.

2. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

    i Ochrony Ofiar za 2015 rok oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2015 r.

4. Informacja Kierownika Medycznego o sytuacji bieżącej w „Szpitalu Powiatowym
w Jarocinie”.

5. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu
25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1 Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku.

2. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-01-11 11:41
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-05 14:34

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w listopadzie

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu.
 2. Informacja o stanie jakości gleb w powiecie jarocińskim.
 3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
24 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie
p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w zakresie działania komisji.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016 rok.
 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-11-04 15:53

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w październiku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Ratuszu z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena stopnia zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii na terenie powiatu.
 2. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie
p. 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2014/2015.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
28 października 2015 r. (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 2015 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2015 r.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-10-01 15:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 15:17

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego we wrześniu

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1.   Wizytacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie.

Po wizytacji dalsza część Komisji odbędzie się w w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30

2.    Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu jarocińskiego.

3.    Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 w zakresie działania komisji.

4.    Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 września 2015 r. (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2015/2016.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie
  w 2015 roku.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.
 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-09-03 10:03
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-03 10:03

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w sierpniu

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.
 2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU oraz  KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju i Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2014 rok.
 2. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 2 września 2015 r. (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2014/2015 oraz potrzeby w tym zakresie na rok 2015/2016.
 2. Sprawy bieżące.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-08-19 09:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-19 09:32

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w czerwcu

                       

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena funkcjonowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

    2. Rola przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla planowanych inwestycji.

    3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2014 w zakresie działania komisji.

    4. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
 2. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

     Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
17 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 14:30 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2014 rok w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

        Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

          Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2014 r. i początek 2015 roku.
 3. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2014 rok w zakresie działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Kalendarium Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w maju

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:30w Klubie Urzędu Miejskiego w Jarocinie (piwnica) z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

I KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 maja 2015 r. (czwartek)
o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Kotlinie na potrzeby DPS”.
 2. Informacja na temat realizacji zadania pod nazwą „Koncepcja budowy łącznika pomiędzy drogą krajową nr 11 i drogą krajową nr 12”.
 3. Sprawy bieżące.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-05-04 09:28
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-02 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7020
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 09:39