Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

LXIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2018/2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawieustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji obligacji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/23966

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-09-20 15:45

LXIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku.
 6. Podsumowanie akcji "Białe Niedziele" realizowanej współnie przez samorząd powiatu jarocińskiego oraz szpital.
 7. Informacja o inwestycjach i planach rozwojowych szpitala.
 8. Informacja o bieżących działaniach Zarządu Szpitala.
 9. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/22787

 

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-08-23 12:42

LXII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 08 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/22336

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-08-06 13:59

LXI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu jarocińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jarociński, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LIX/392/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/21886

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-07-12 10:44

LX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

CZĘŚĆ I

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIX sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 r.
 11. Dyskusja.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

CZĘŚĆ II

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty jarocińskiego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/6cac07c6-b7aa-4

 

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-06-14 13:20

LIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Zapraszam na LIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/136c3c6a-299e-4

 

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-05-18 13:19

LVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska

Zapraszam na LVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15:30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVII sesji Rady Powiatu.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego.
 6. Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-04-18 12:26

LVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska

Zapraszam na LVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVI sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2017 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 6. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 2017
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Komunikaty.
 22. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/18362

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-03-21 14:04

LVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Zapraszam na LVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 02 marca 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV i LV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę
  nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku
  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2018 rok
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/17640

 

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-02-23 09:12

LV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 09 lutego 2018 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 9 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/2bd3b2c9-06ad-4

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-02-08 11:06

LIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej mającej swój przebieg na terenie Gminy Jarocin od granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego przez miejscowości Mieszków, Cielcza oraz miasto Jarocin (ulice Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16540

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-01-11 15:22

LIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LII sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Jarocińskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16219

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-12-20 15:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 15:13

LII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LI sesji Rady Powiatu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
5 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
5 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.
5 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
5 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.
6. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2018 rok:
6 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
6 b. Przedstawienie opinii komisji,
6 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok,
- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.
6 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,
6 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
6 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Informacja o funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2018.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Komunikaty.
19. Zakończenie obrad.
 
Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/15836
 
Przewodniczący
Rady Powiatu
 
Jan Szczerbań
 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-12-08 14:18

LI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie s. nr 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX i L sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIX sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Komunikaty.
 22. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-11-22 14:32

L Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję L SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e - dokumentacji i e - rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. "Wyposażenie środowisk Informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa."
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Komunikaty.
9. Zakończenie obrad.
 
Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/15102
 
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań
 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-11-15 08:03

XLIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Plan działania zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe w "Szpitalu Powiatowym w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017.
 8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S11.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/14617

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-10-23 09:01

XLVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 15.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, ul. T. Kościuszki.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, ul. Kościuszki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVI sesji Rady Powiatu.
 5. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018.
 6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przyspasabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/14040

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

 

 • autor informacji: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-09-22 11:25

XLVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/1404cedd-b9aa-4

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-09-08 10:40

XLVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00
w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania po konsultacjach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/13328

 

                                                                              Przewodniczący

                                                                                Rady Powiatu

                                                                                Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-08-18 14:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-18 15:00

XLV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 04 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Województwu Wielkopolskiemu prowadzenia zadania publicznego w latach 2017 i 2018.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/13118

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Ewa Wielińska
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-08-03 10:19
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 10:19

XLIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

CZĘŚĆ I

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XLIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIII sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 r.
 11. Dyskusja.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

CZĘŚĆ II

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/12664

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-06-22 12:13
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 09:53

XLIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarcach, gm. Jarocin.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadbudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Komunikaty.
 20. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/12029

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-05-19 13:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 14:44

XLII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XL sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XL sesji Rady Powiatu.
 5. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/19c6d9f6-a0f9-4

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-04-21 13:51

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/11175

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Jarocińskiego

Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-04-10 13:59

XL sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XL SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Złożenie ślubowania.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIX sesji Rady Powiatu.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 7. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.
 8. Sytuacja w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" za rok 2016.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Komunikaty.
 26. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/10916

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 

 • autor informacji: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-03-24 13:49
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 13:51

XXXVIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.

4 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

4 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

4 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

4 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

      5. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2017 rok:

5 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

5 b. Przedstawienie opinii komisji,

5 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok,

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

5 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,

5 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

5 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

       6. Interpelacje i zapytania radnych.

       7. Wnioski i oświadczenia radnych.

       8. Wolne głosy i wnioski.

       9. Komunikaty.

       10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9776

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-25 09:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-25 09:32

XXXVII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 30 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXV sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu jarocińskiego służebnością przesyłu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2022.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
 9. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku.
 11. Odczytanie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Jarocińskiego.
 12. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie 
  z funkcji Starosty Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka.
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 14. Przeprowadzenie tajnego głosowania i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9671

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-24 07:55

XXXVI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.                                                                                                                                                                                                   2 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego

     2 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

     2 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

     2 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Komunikaty.
 5. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9671

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-19 10:53

XXXV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 grudnia 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zapraszam na XXXV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, zwołaną na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9256

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-12-23 08:44

XXXIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/206/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.

12 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego

12 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

12 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

12 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

 1. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2017 rok:

13 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

13 b. Przedstawienie opinii komisji,

13 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

-     o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok,

-     o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

13 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,

13 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

13 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

       14. Interpelacje i zapytania radnych.

       15. Wnioski i oświadczenia radnych.

       16. Wolne głosy i wnioski.

       17. Komunikaty.

       18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8549

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-12-09 12:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 12:08

XXXIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XXXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się dnia 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXI sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o realizacji Strategii Powiatu Jarocińskiego.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży
  w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie
  na parkingu strzeżonym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego".
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8549

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-11-18 11:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 11:59

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 4 listopada 2016 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO na dzień
04 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8291

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                                     Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-11-03 08:41

XXXI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 

Zapraszam na XXXI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIX i XXX sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8161

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

 

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-10-24 13:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 12:17

XXX Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zapraszam na XXX SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego s. 30 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8052

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                 

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-10-14 13:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 13:14

XXIX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XXIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza
w Jarocinie
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXVII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2016/2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiaty Jarocińskiego 1/2 udziału w nieruchomości położonej w Tarcach gm. Jarocin.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7738

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                 

                                                                                                            Rady Powiatu

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-09-23 13:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-29 10:06

XXVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 9 września 2016 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zapraszam na XXVIII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGOktóra odbędzie się w dniu 9 września 2016 r(piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żerków w roku 2017.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7510

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                 

                                                                                                             Rady Powiatu

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-09-07 09:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 09:53

XXVII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XXVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.
 6. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 wraz z autopoprawkami.
 10. Rozpatzrenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. wraz z autopoprawkami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie 7/7252

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-08-19 08:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 08:19

XXVI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie sie 25 lipca 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Zapraszam na XXVI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego p. 30 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7038

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-07-21 11:41

XXIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6708

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-06-16 13:27

XXIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie sie 6 czerwca 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
na dzień 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Kotlinie.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6587.                                          

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Jan Szczerbań

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-06-03 12:15

XXII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie sie 25 maja 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Zapraszam na XXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z następującym porządkiem obrad:
 

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXI sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXI sesji Rady Powiatu.
5.Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017.
6.Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego za rok 2015.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Komunikaty.
14.Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6351

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-05-19 09:28

XXI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie - sala nr 30

Szanowni Państwo

Sesja nr 21  odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/5950

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-04-21 12:07

XX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne  pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/5387

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-03-24 10:04
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 10:03

XIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 1 marca 2016 r. w Ratuszu

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne  pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/5247

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-02-23 13:32

XVIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI oraz XVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
 5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania
  w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Spółce z o.o. nieruchomości położonej w Bachorzewie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Jarocińskiego do „Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
  Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2016-2028.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Komunikaty.
 20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

                                         

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-01-27 12:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-27 12:32

XVII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym

Z A W I A D O M I E N I E

XVII SESJA

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

V KADENCJI

 

odbędzie się 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                             Przewodniczący

                                                                              Rady Powiatu

                                                                              Jan Szczerbań

                                                                                                                        

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-12-22 08:42

XVI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 

Zapraszam na XVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie
w
dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie za rok 2015.
 5. Prezentacja projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych terenu miasta Jarocin.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.

1/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego,

            2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

            3/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

            4/ głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

15. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2016 rok:

            1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

            2/ przedstawienie opinii komisji,

            3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok,

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

4/ przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,

            5/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

            6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Komunikaty.

20. Zakończenie obrad.

 

                                                                             

Przewodniczący

 Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

                                             

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-12-09 14:28

XV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Z A W I A D O M I E N I E

XV SESJA

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

V KADENCJI

 

odbędzie się 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIV sesji Rady Powiatu.
 4. Prezentacja multimedialna Stowarzyszenia "Inspiracje".
 5. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie.
 6. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu.
 7. Informacja o stanie gleb w powiecie jarocińskim.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.                                                     Przewodniczący

                                                                                        Rady Powiatu

                                                                                                         

                                                                                       Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-11-18 12:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 12:38

XIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 października 2015 r. o godz. 15:00

Z A W I A D O M I E N I E

XIV SESJA

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

V KADENCJI

 

odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIII sesji Rady Powiatu.
 4. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez PCPR oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 2015 roku.
 5. Opieka medyczna w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 6. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu.
 7. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania skargi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin zadania publicznego- zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jarocin.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie Krotoszyn- Jarocin- Września- Gniezno.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                 

                                                                               Przewodniczący

                                                                                Rady Powiatu

                                                                                                    

                                                                             (-) Jan Szczerbań

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-10-21 12:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 15:49

XIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 września 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-09-22 14:11

XII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 7 września 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-08-26 10:35

XI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 6 sierpnia 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-07-29 15:52

X sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 7 lipca 2015 r. o godz. 14:30

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-06-30 10:43

IX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 19 czerwca 2015 r. o godz. 15:00

 • autor informacji: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-06-11 11:31

VIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 maja 2015 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595, ze zm.) zwołuję VIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
na dzień 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty po VII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o stanie inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa  wraz ze zmianami sposobu  użytkowania budynku w Kotlinie na potrzeby DPS”.
 5. Oferta szkół ponad gimnazjalnych na rok szkolny 2015-2016.
 6. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.
 7. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie Jarocin-Września – Gniezno.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Komunikaty.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

                                                                                                    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3654
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-20 15:13

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629

REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: 62 7472920, 62 7471596

Faks: 62 7473337

email: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1932929
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl