Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 72/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr 44/18 z dnia 20.11.2018 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-08 14:11

Zarządzenie nr 71/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-12-21 10:46

Zarządzenie nr 70/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Rozwoju, Referacie Inwestycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-12-20 09:19

Zarządzenie nr 69/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-12-08
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-12-08 12:19

Zarządzenie nr 68/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-12-07 13:18

Zarządzenie nr 67/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku po wygaśnięciu poprzedniej kadencji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-12-07 13:09

Zarządzenie nr 66/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-12-04 08:17

Zarządzenie nr 65/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-11-27 14:21

Zarządzenie nr 64/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-11-20 14:51

Zarządzenie nr 63/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-11-08 14:31

Zarządzenie nr 62/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Witaszycach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-11-06 07:52

Zarządzenie nr 61/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowlanej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-10 14:46

Zarządzenie nr 60/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-03 13:52

Zarządzenie nr 59/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr 6/ZD/2018 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z rezerwy ogólnej dysponenta części budżetowej 85/30.Województwo wielkopolskie pn. "Zakup karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie" z przeznaczeniem dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-03 13:50

Zarządzenie nr 58/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr 27/18 z dnia 03.07.2018 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4172 Golina-Zakrzew" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-03 13:39

Zarządzenie nr 57/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy o Nr RPWP.08.01.02-30-0084/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-03 08:13

Zarządzenie nr 56/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy o Nr RPWP.08.01.02-30-0085/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-02 14:30

Zarządzenie nr 55/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.02.01.02-30-0015/16-00 o dofinansowanie Projektu pt.: Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-02 14:13

Zarządzenie nr 54/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 1 października 2018 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu uchwały w sprawie ustanawiania nagród oraz wyróżnień sportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-10-02 12:27

Zarządzenie nr 53/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-24 13:00

Zarządzenie nr 52/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia usytuowania oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-19 14:03

Zarządzenie nr 51/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wdrożenia i stosowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-19 13:42

Zarządzenie nr 50/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-19 13:38

Zarządzenie nr 49/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds.promocji w Wydziale Administracyjnym w referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-06 15:27

Zarządzenie nr 48/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-06 15:22

Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia formy przeprowadzania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji : projektu wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-06 15:20
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-06 15:10

Zarządzenie nr 46/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia formy przeprowadzania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji : projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-09-06 15:00
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-06 14:57

Zarządzenie nr 45/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Słomczyńska
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2018-08-29 14:07

Zarządzenie nr 44/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Słomczyńska
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2018-08-29 14:01

Zarządzenie nr 43/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-07-16 12:33

Zarządzenie nr 42/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-07-11 11:17

Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-07-02 12:57

Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-28 12:17

Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-19 15:04

Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-14 12:34

Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-14 12:31

Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-14 12:28

Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-12 11:14

Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-12 11:07

Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-06-12 11:03

Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-05-22 10:17

Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-05-17 15:23

Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-05-17 15:14

Zarządzenie nr 29/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-05-09 13:29

Zarządzenie nr 28/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-05-09 13:26

Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-05-09 13:24

Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-04-27 15:15

Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-04-27 15:13

Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-04-17 10:06

Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-04-17 10:01

Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-04-12 13:21

Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-04-12 13:18

Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-03-27 11:49

Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-03-16 14:52

Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla zachodzenia śmigieł elektrowni wiatrowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-03-09 08:05

Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanych wiązek kabli elektroenergetycznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-03-09 08:01

Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-21 12:50

Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 lutego 2018 w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-21 12:47

Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-21 12:42

Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-08 11:15

Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-07 09:11

Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-06 11:11

Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-01 08:32
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 08:30

Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-30 11:56

Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2018 zmieniające Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw cyfryzacji oraz informatyzacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-26 14:20

Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-24 15:24

Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-22 13:41

Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds.Kontroli w roku 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-18 09:26

Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-18 09:19

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-18 09:15

Zarządzenie nr 2 Starosty Jarocińskiego z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds.kontroli na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-18 09:13

Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-01-18 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-12 07:51:50