Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

 

Do zadań Biura Rady należy:


1) wykonywanie czynności i poleceń Przewodniczącego Rady, jako
zwierzchnika służbowego umożliwiających Przewodniczącemu Rady
sprawne kierowanie pracami Rady,
2) przygotowywanie posiedzeń Rady i komisji Rady ,
3) sporządzanie protokołów z sesji Rady, posiedzeń komisji Rady,
4) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii komisji Rady oraz
interpelacji radnych,
5) przekazywanie uchwał Rady oraz aktów prawnych podjętych przez Zarząd
do organów nadzoru i publikacji, na zasadach i w trybie określonym
obowiązującymi przepisami,
6) przekazywanie uchwał Rady do jednostek organizacyjnych i podstawowych
komórek organizacyjnych Starostwa, które przygotowały projekt uchwały
oraz umieszczanie w SIDAS,
7) przekazywanie interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i opinii
komisji Rady adresatom właściwym do ich rozpatrzenia oraz zobowiązanym
do przygotowania projektu odpowiedzi,
8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z działalnością Rady i
jej Komisji,
9) udzielanie pomocy organizacyjnej radnym w wykonywaniu mandatu
radnego,
10) organizowanie udziału radnych w szkoleniach, seminariach, konferencjach
itp.,
11) naliczanie diet dla radnych,
12) prowadzenie spraw finansowych związanych z obsługą Rady

Kontakt:

- Przewodniczący Rady Powiatu - p. nr 22,  tel. 62 740 79 52

- Biuro Rady - p. nr 22,  tel. 62 740 79 54

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7013
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-19 14:24:22