Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.powiat-jarocinski.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zadania wykonywane w zakresie obsługi Rady i Zarządu Powiatu :

- wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
- przygotowywanie posiedzeń Rady i komisji Rady oraz Zarządu,
- sporządzanie protokołów z sesji Rady, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu,
- prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii komisji Rady oraz interpelacji radnych,
- przekazywanie uchwał Rady oraz aktów prawnych podjętych przez Zarząd do organów nadzoru i publikacji, na zasadach i w trybie określonym obowiązującymi przepisami,
- przekazywanie uchwał Rady do jednostek organizacyjnych i podstawowych komórek organizacyjnych Starostwa, które przygotowały projekt uchwały.
- przekazywanie ustaleń podjętych przez Zarząd do jednostek organizacyjnych Powiatu i podstawowych komórek organizacyjnych Starostwa właściwych do ich bezpośredniej realizacji,
- przekazywanie interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i opinii komisji Rady adresatom właściwym do ich rozpatrzenia oraz zobowiązanym do przygotowania projektu odpowiedzi,
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z działalnością Rady i jej Komisji oraz Zarządu,
- przyjmowanie materiałów podlegających rozpatrzeniu przez Zarząd i przekazywanie ich, w obowiązującym trybie, członkom Zarządu,
- udzielanie pomocy organizacyjnej radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
- organizowanie udziału radnych w szkoleniach, seminariach, konferencjach itp.,
- naliczanie diet dla radnych,
- prowadzenie spraw finansowych związanych z obsługą Rady,
- prowadzenie rejestru aktów prawnych podjętych przez Zarząd,
- opracowywanie okresowych informacji z prac Zarządu,
- prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych powiatu,

Kontakt:

- Przewodniczący Rady Powiatu - p. nr 22,  tel. 62 740 79 52

- Biuro Rady i Zarządu - p. nr 22,  tel. 62 740 79 54

tel. 62 740 79 53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3959
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-04 15:08