Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku – „Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 15 miejsc”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2024-02-16 14:25

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/409/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2024-02-16 14:30

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2024-02-15 11:52

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości rolnej i utrwalenia nowych punktów granicznych, obręb Góra, dz. nr 399/5, dz. nr 400/5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2024-02-15 12:13

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Góra, dz. nr 399/5, dz. nr 400/5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2024-02-15 12:08

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych, Cielcza, dz. nr 995/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2024-02-13 15:20

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, Cielcza, dz. nr 995/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2024-02-13 15:17

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia z ewidencji gruntów i budynków wpisu o użytkowaniu działek ewidencyjnych nr 438, 441, 443, 446, 447, 448, 452, 453, 460, 461, 462, 466, 468, 471, 473, 475, 476, 477, 479, 488, 499, 512, 454, 455, 474, 481, 445, 450, 517, 457, obręb Osiek-Cząszczew GGN-KGN.6622.1.2.2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Nina Lewandowska
  data wytworzenia: 2024-02-09
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2024-02-09 14:59

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 15 miejsc”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2024-02-05
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2024-02-05 13:36

Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Łyga
   data wytworzenia: 2024-01-24
  • opublikował: Patrycja Zydorczak
   data publikacji: 2024-01-25 07:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Łyga
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2024-01-25 07:35
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-25 07:37

Informacja o warunkach uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża KN ŻÓŁKÓW RO w m. Żółków gm. Żerków

 • Treść informacji (PDF) 1087.39kB
  (dodano: 2024-01-04 11:16)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadetta Mąka
   data wytworzenia: 2024-01-04
  • opublikował: Bernadetta Mąka
   data publikacji: 2024-01-04 11:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadetta Mąka
  data wytworzenia: 2024-01-04
 • opublikował: Bernadetta Mąka
  data publikacji: 2024-01-04 11:16

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Łyga
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-12-21 12:37

Wyniki konkursu na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wspracia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-12-15
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-12-15 12:37

Starosta Jarociński ogłasza w naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wspracia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-11-21 09:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-11-15 14:29

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Łyga
  data wytworzenia: 2023-10-30
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-10-30 14:22

Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-10-30
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-10-30 14:15

Wyniki konsultacji rocznego programu współpracy na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-10-18
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-10-18 10:44

Wyniki konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy na lata 2024 - 2028 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Łyga
  data wytworzenia: 2023-10-18
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-10-18 10:45

Konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Łyga
  data wytworzenia: 2023-10-02
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-10-02 12:26

Wyniki Konsultacji Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-09-20 14:38

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegółowe informacje dot. Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-08-24 08:37
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-24 08:43

Konsultacje Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-08-22
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-08-22 08:57
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 11:30

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2023-05-22
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-05-22 08:38

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2023-05-22
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-05-22 08:34

Wyniki Konsultacji Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2023-05-09
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-05-09 12:29

Konsultacje Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-04-20 10:43
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-20 10:50

Starosta Jarociński ogłasza w naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2023-02-23 14:48

ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia - "Klubu Senior+" w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Agnieszka Rybacka
  data publikacji: 2022-12-01 11:03

Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2022-05-24 07:53

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2022-05-24 07:51

Wyniki Konkurs Ofert 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2022-03-25 12:16
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-25 12:23

Informacja dotycząca stabilizacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na terenie powiatu jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2022-03-16 14:53

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski o ogólnopolskiej akcji nabywania lasów i gruntów pod nowe lasy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Szkaradowski
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Jarosław Szkaradowski
  data publikacji: 2022-02-21 12:38

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2022-02-16 11:31

Wyniki konkurs na prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-12-31 08:19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2026 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-12-01 13:39

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-11-08 09:37

Konsultacje Uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-10-14 09:20
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 09:25

Informacja dot. opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

 • Treść pisma (PDF) 485.51kB
  (dodano: 2021-06-08 08:59)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Szkaradowski
   data wytworzenia: 2021-06-08
  • opublikował: Bernadetta Mąka
   data publikacji: 2021-06-08 08:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Szkaradowski
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Bernadetta Mąka
  data publikacji: 2021-06-08 08:57

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-03-30 21:12

Ogłoszenie Otwartego Konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2020-12-03 13:42
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 13:50

Zapytanie cenowe na dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji - 2 pomieszczenia, w ramach realizacji projektu pn. "wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:01
  • zmodyfikował: Sabina Doga
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-24
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-24 14:14

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2020-07-15 14:58

Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:51
  • zmodyfikował: Sabina Doga
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 14:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-21
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-21 09:24
  • zmodyfikował: Sabina Doga
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-24
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-24 14:13

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2020-07-15 14:44

WYNIKI KONKURSU OFERT 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2020-01-16 09:41
  • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
   ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 13:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2020-01-16 09:42
  • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
   ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 07:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2020-01-16 00:00

Prowadzenie Klubu Senior+

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rybacka
 • opublikował: Agnieszka Rybacka
  data publikacji: 2019-12-09 14:53

Ogłoszenie Otwartego Konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2019-11-28 12:27

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Termin konsultacji: od 04.12.2017r. do 11.12.2017r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-04 14:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-04 14:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-04 14:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-21
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-21 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2017-12-04 14:01

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej dla dorosłych

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2017-10-26 12:18

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Termin zgłaszania: od 18 października 2017r. do 26 października 2017r. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. nr 24 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2017-10-18 13:47
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 13:46

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-07
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-07 11:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-07
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-07 11:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-07
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-07 11:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-16
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-19 09:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2017-06-07 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 09:45

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Termin konsultacji: od 29.03.2017r. do 05.04.2017r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-04-12
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-04-12 11:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-03-29
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-03-29 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-03-29
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-03-29 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-03-29
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-03-29 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2017-03-29 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 11:49

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej dla dorosłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2017-01-30 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 13:47

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 listopada 2015 w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki) do rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki wysięgnikowej, ładowacza czołowego w trybie drugiego pisemnego przetargu ofertowego

Metryka

 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2015-11-05 13:19

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 października 2015 w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki) do rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki wysięgnikowej, ładowacza czołowego - UNIEWAŻNIONY

Metryka

 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2015-10-06 14:38
 • zmodyfikował: Aneta Flis
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-05 12:31

Wybory w izbach rolniczych

Wybory w izbach rolniczych - podstawowe informacje

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Flis
 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2015-05-25 15:13
 • zmodyfikował: Aneta Flis
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-25 15:14

obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolenia na budowę drogi (budowę odcinka drogi klasy „Z” łączącej ulicę Wrocławską z ulica Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską i przebudowę ulicy Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipince) oraz Śródmiejskiej -od parkingu do ulicy Wojska Polskiego- w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w obrębie Jarocin,)

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-05-06 14:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-06 14:25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2016-11-17 00:00
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 11:27

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2018-01-31 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53536
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-16 14:32:14