Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Wyniki konkurs na prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-12-31 08:19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2026 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-12-01 13:39

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-11-08 09:37

Konsultacje Uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-10-14 09:20
 • zmodyfikował: Patrycja Zydorczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 09:25

W ramach publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informuję o wpłynięciu w dniu 6 maja 2021 r. wniosku o pozwolenie na budowę obejmującego: Budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr ewid. 711/2, 711/6, 711/10 obręb Bogusław-Kopernika, gmina Jarocin; Inwestor: PRD DROBUD S.A. Golina; Znak sprawy: A-BS.6740.1.272.2021.ŁA Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Łukaszyk
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Bernadetta Mąka
  data publikacji: 2021-06-23 10:43

W ramach publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informuję o wpłynięciu w dniu 25 maja 2021 r. wniosku o pozwolenie na budowę obejmującego: Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów na działce nr ewid. 220/1 obręb Witaszyczki, gmina Jarocin; Inwestor: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu; Znak sprawy: A-BS.6740.1.337.2021.ŁA Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Łukaszyk
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Bernadetta Mąka
  data publikacji: 2021-06-23 10:39

Informacja dot. opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

 • Treść pisma (PDF) 485.51kB
  (dodano: 2021-06-08 08:59)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Szkaradowski
   data wytworzenia: 2021-06-08
  • opublikował: Bernadetta Mąka
   data publikacji: 2021-06-08 08:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Szkaradowski
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Bernadetta Mąka
  data publikacji: 2021-06-08 08:57

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Zydorczak
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Patrycja Zydorczak
  data publikacji: 2021-03-30 21:12

Ogłoszenie Otwartego Konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2020-12-03 13:42
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 13:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN 15kv, słupów SN, relacji GPZ Jarocin płd.-Jaraczewo do stacji 41-958 do słupa nr 11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2020-11-19 15:33

Zapytanie cenowe na dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji - 2 pomieszczenia, w ramach realizacji projektu pn. "wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:01
  • zmodyfikował: Sabina Doga
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-24
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-24 14:14

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2020-07-15 14:58

Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:51
  • zmodyfikował: Sabina Doga
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 14:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-15 14:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-21
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-21 09:24
  • zmodyfikował: Sabina Doga
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stolecki
   data wytworzenia: 2020-07-24
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-07-24 14:13

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2020-07-15 14:44

WYNIKI KONKURSU OFERT 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2020-01-16 09:41
  • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
   ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 13:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2020-01-16 09:42
  • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
   ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 07:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2020-01-16 00:00

Prowadzenie Klubu Senior+

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rybacka
 • opublikował: Agnieszka Rybacka
  data publikacji: 2019-12-09 14:53

Ogłoszenie Otwartego Konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2019-11-28 12:27

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 6 marca 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2018-03-06 00:00

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 8 lutego 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi dojazdowej do lądowiska w miejscowości Siedlemin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2018-02-08 00:00

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej "Przebudowę drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Jarocin-Wilkowyja-Żerków."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2018-01-29 00:00

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na "Rozbudowie ulicy Polnej w Jarocinie."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2018-01-24 00:00

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej "Budowę drogi dojazdowej do lądowiska w m. Siedlemin"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2017-12-27 00:00
 • zmodyfikował: Justyna Cieślak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 14:54

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi w Wilczyńcu (do mieszkań socjalnych) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2017-12-27 00:00

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Termin konsultacji: od 04.12.2017r. do 11.12.2017r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-04 14:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-04 14:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-04 14:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2017-12-21
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2017-12-21 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2017-12-04 14:01

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 23 listopada 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej " Rozbudowę ulicy Polnej w Jarocinie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2017-11-23 00:00

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej dla dorosłych

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2017-10-26 12:18

Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej "Budowę drogi w Wilczyńcu (do mieszkań socjalnych) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2017-10-24 00:00

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Termin zgłaszania: od 18 października 2017r. do 26 października 2017r. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. nr 24 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2017-10-18 13:47
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 13:46

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-07
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-07 11:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-07
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-07 11:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-07
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-07 11:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
   data wytworzenia: 2017-06-16
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-06-19 09:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Baumann
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2017-06-07 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 09:45

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Termin konsultacji: od 29.03.2017r. do 05.04.2017r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-04-12
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-04-12 11:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-03-29
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-03-29 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-03-29
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-03-29 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
   data wytworzenia: 2017-03-29
  • opublikował: Katarzyna Baumann
   data publikacji: 2017-03-29 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2017-03-29 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 11:49

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej dla dorosłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowańdy
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Katarzyna Baumann
  data publikacji: 2017-01-30 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Baumann
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 13:47

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 listopada 2015 w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki) do rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki wysięgnikowej, ładowacza czołowego w trybie drugiego pisemnego przetargu ofertowego

Metryka

 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2015-11-05 13:19

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 października 2015 w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki) do rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki wysięgnikowej, ładowacza czołowego - UNIEWAŻNIONY

Metryka

 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2015-10-06 14:38
 • zmodyfikował: Aneta Flis
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-05 12:31

Wybory w izbach rolniczych

Wybory w izbach rolniczych - podstawowe informacje

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Flis
 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2015-05-25 15:13
 • zmodyfikował: Aneta Flis
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-25 15:14

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji "przebudowa drogi powiatowej Jarocin-Wola Książęca"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-25 13:50

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji "przebudowa drogi gminnej Jarocin-Wola Książęca"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-25 13:53

obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolenia na budowę drogi (budowę odcinka drogi klasy „Z” łączącej ulicę Wrocławską z ulica Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską i przebudowę ulicy Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipince) oraz Śródmiejskiej -od parkingu do ulicy Wojska Polskiego- w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w obrębie Jarocin,)

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-05-06 14:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-06 14:25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2016-11-17 00:00
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 11:27

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2018-01-31 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41932
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-31 08:20