Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 39/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porzdku

Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 37/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 36/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia Jarocińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. umowy o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa położonymi w Jarocinie przy ul. Długiej 28 i ul. Brandowskiego 16

Zarządzenie nr 35/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia, sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 34/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie nr 33/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 32/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 30/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Potarzycy gm. Jarocin na rzecz Kaliskich Elektrowni Wiatrowych Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

Zarządzenie nr 29/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgodyna nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa., położonych w Potarzycy i Siedleminie gm. Jarocin na rzecz Kaliskich Elektrowni Wiatrowych Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

Zarządzenie nr 28/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Jarocinie przy ul. Długiej 28

Zarządzenie nr 27/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnejzniszczonych i zużytych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów spisów, opisów, protokołów i innych formularzy wynikających z instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie nr 24/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Starosty Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczenia pojazdów usuwanych z drogi

Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 22/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ½ etatu podinspektor w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jarocinie, ½ eatatu podinspektor w Wydziale Rozwoju – konsultant Funduszy Europejskich w Punkcie Informacyjnym

Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i zasad przechowywania depozytów i papierów wartościowych

Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 19/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji kas nr 1 i nr 2 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w związku z ich likwidacją

Zarządzenie nr 18/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania i powołanie członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia pana Józefa Peiserta Społecznym Opiekunem Zabytków

Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Zarządzenie nr 13/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Wydziałów Starostwa na rok 2011

Zarządzenie nr 12/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przepływu informacji w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Pionu Ochrony w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania i powołanie członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2010r.

Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych

Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze

Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo – Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2011

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez inspektora ds. kontroli w roku 2010

Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wzoru pism/rejestru, związanych z wykonywaniem budżetu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-10 11:48:02