Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 118/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont,instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0043/16-00 o dofinansowanie Projektu: Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-01 09:35

Zarządzenie nr 117/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont,instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0042/16-00 o dofinansowanie Projektu: Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-01 09:23
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 09:20

Zarządzenie nr 116/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont,instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0041/16-00 o dofinansowanie Projektu: Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2018-02-01 08:58

Zarządzenie nr 115/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2018-01-05 10:12
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 10:13

Zarządzenie nr 114/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2017-12-22 09:25

Zarządzenie nr 113/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku Stowarzyszenia "OPUS" w Jarocinie w sprawie zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie i utworzenia kolejnej pracowni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2017-12-22 09:21

Zarządzenie nr 112/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą podinspektora w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2017-12-22 09:07

Zarządzenie nr 111/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przyjęcia nowego załącznika do zarządzenia nr 17/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2017-12-22 08:56
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-22 08:54

Zarządzenie nr 110/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2017-12-22 08:45

Zarządzenie nr 109/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-12-19 11:36

Zarządzenie nr 108/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-12-08 13:01

Zarządzenie nr 107/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-12-05 13:40

Zarządzenie nr 106/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-12-05 13:34

Zarządzenie nr 105/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-11-23 15:26

Zarządzenie nr 104/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Powiecie Jarocińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-11-15 15:10

Zarządzenie nr 103/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. założenia bazy BDOT500

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-11-14 10:59

Zarządzenie nr 102/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Magnuszewicach"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-11-14 10:51
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-14 10:51

Zarządzenie nr 101/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-11-14 09:58

Zarządzenie nr 100/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1/2 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-11-14 09:45

Zarządzenie nr 99/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla szkół na rok 2017 w powiecie jarocińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-24 14:25

Zarządzenie nr 98/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-24 13:55

Zarządzenie nr 97/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-24 13:33

Zarządzenie nr 96/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-24 13:24

Zarządzenie nr 95/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zniszczonych i zużytych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-20 09:40

Zarządzenie nr 94/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-18 15:02

Zarządzenie nr 93/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-12
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-12 12:04
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 12:03

Zarządzenie nr 92/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-12
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-12 12:02

Zarządzenie nr 91/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-04 14:09
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:08

Zarządzenie nr 90/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 września 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr 28/17 z dnia 06.06.2017 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Dobieszczyzna-granica powiatu jarocińskiego" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-10-04 14:01

Zarządzenie nr 89/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym, Referacie Komunikacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-09-26 12:09

Zarządzenie nr 88/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-09-26 12:07

Zarządzenie nr 87/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. wykonania przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Magnuszewicach"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-09-13 12:50

Zarządzenie nr 86/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. wykonania analizy technicznej danych EGiB w ramach Projektu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-09-13 12:48

Zarządzenie nr 85/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4209 P

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-09-13 12:46
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 12:48

Zarządzenie Nr 84 2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.08.2017 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-04 15:25

Zarządzenie Nr 83/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0043/16-00 o dofinansowanie Projektu : Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-04 15:25

Zarządzenie Nr 82/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0041/16-00 o dofinansowanie Projektu : Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-04 15:25

Zarządzenie Nr 81 2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0042/16-00 o dofinansowanie Projektu : Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 80 2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 79/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr 28/17 z dnia 06.06.2017r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-25 15:18

Zarządzenie nr 78/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr RPWP.08.01.02-30-0085/16-00 o dofinansowanie projektu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-25 15:16

Zarządzenie nr 77/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr RPWP.08.01.02-30-0084/16-00 o dofinansowanie projektu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-25 15:12

Zarządzenie nr 76/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 75/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-23 14:07

Zarządzenie nr 75/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-11
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-11 15:20

Zarządzenie nr 74/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-11
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-11 15:18

Zarządzenie nr 73/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-08-04 13:11

Zarządzenie nr 72/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-28
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-28 15:01

Zarządzenie nr 71/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-28
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-28 14:56

Zarządzenie nr 70/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-10 15:01

Zarządzenie nr 69/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Walczak-Głąb - Zastępcy Dyrektora PCPR w Jarocinie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-10 14:58

Zarządzenie nr 68/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Walczak-Głąb - Zastępcy Dyrektora PCPR w Jarocinie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-10 14:55
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 14:59

Zarządzenie nr 67/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-04 14:28

Zarządzenie nr 66/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Jarocińskiego i jego jednostek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-04 14:25

Zarządzenie nr 65/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-04 14:10

Zarządzenie nr 64/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-04 13:41

Zarządzenie nr 63/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-04 13:39

Zarządzenie nr 62/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. komunikacji społecznej w Wydziale Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-07-04 13:18

Zarządzenie nr 61/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-12 13:58
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-12 13:59

Zarządzenie nr 60/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-12 13:56

Zarządzenie nr 59/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych Starostwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-12 13:54

Zarządzenie nr 58/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-12 13:50

Zarządzenie nr 57/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych Starostwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 14:27

Zarządzenie nr 56/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Dobieszczyzna-granica powiatu jarocińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 14:07

Zarządzenie nr 55/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 14:04

Zarządzenie nr 54/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr RPWP.02.01.02-30-0015/16-00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 13:57

Zarządzenie nr 53/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr RPWP.08.03.01-30-0043/16/00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 13:47

Zarządzenie nr 52/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr RPWP.08.03.01-30-0041/16/00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 13:40

Zarządzenie nr 51/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy nr RPWP.08.03.01-30-0042/16/00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-06-06 12:02

Zarządzenie nr 50/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:18

Zarządzenie nr 49/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:14
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 15:14

Zarządzenie nr 48/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:10

Zarządzenie nr 47/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:05

Zarządzenie nr 46/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:03

Zarządzenie nr 45/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:02

Zarządzenie nr 44/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:01

Zarządzenie nr 43/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 15:00

Zarządzenie nr 42/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:59

Zarządzenie nr 41/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian osobowych w Powiatowej Radzie Rynku Pracy na kadencję 2014-2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:58

Zarządzenie nr 40/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa (BOI) Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:56

Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:52

Zarządzenie nr 38/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Zarządzenie nr 37/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:49

Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw cyfryzacji oraz informatyzacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:47

Zarządzenie nr 35/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 4200 P w miejscowości Wilcza"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:46

Zarządzenie nr 34/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wyrównanie profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków-Żerniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:44

Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:42

Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z Jarocińską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:41

Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 4183 P w Górze"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:37
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 14:36

Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:34
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 14:33

Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:31

Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:28

Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:26

Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:25

Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:23

Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszy Referent w Wydziale Rozwoju, Referacie Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jarocinie zatrudniony na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:21

Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszy referent w Wydziale Administracyjnym, Referacie Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:19

Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:16

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "DOMOSTWO" w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:13

Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:09

Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 70/2016 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 14:07

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:52

Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2017 r w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:47

Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:43

Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:40

Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:36

Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:23

Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykaszanie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 13:21

Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 12:31
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 13:07

Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 12:25
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 13:07

Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 12:00
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 09:16

Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 11:46
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 13:05

Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 11:40
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:57

Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 11:30
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:56

Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-25 11:22
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:50

Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Rozwoju, Referacie Budownictwa i Środowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-24 15:49
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:49

Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-24 15:46
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:42

Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z ZFŚS oraz tabeli dopłat na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-24 15:03
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:37

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kwiecińska
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Monika Kwiecińska
  data publikacji: 2017-05-24 14:58
 • zmodyfikował: Monika Kwiecińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24196
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-25 09:23:38