Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Indywidualne nauczanie

Uczniowie z dysfunkcją narządu ruchu, przewlekle chorzy i z innymi zaburzeniami uniemożliwiającymi im funkcjonowanie w zespole klasowym mogą mieć zorganizowane nauczanie w toku indywidualnym: indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia i wychowania.
Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu/zamieszkania dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być organizowane na terenie szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:38

Uczniowie szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół:
 
Do Zespołu Szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, zawierającego określoną formę kształcenia specjalnego i pisemną zgodę rodziców.
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, a dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami stwarza się możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego do 24 roku życia.
Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przy najmniej o jeden rok.
Decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego (lub skróceniu) dla ucznia podejmowana jest na klasyfikacyjnym, końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) z uwzględnieniem zaleceń i opinii psychologa.
Uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim spełniają obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych będąc w wieku od 3 do 24 lat.
INFORMACJA O ILOŚCI UCZNIÓW i OBWODACH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ:
Stan na dzień 01. września 2021 r.
Obowiązek szkolny spełnia w tej chwili 170 uczniów, którzy pochodzą z gmin: Żerków, Jaraczewo, Kotlin, Jarocin.
Dodatkowo dowożeni są uczniowie z powiatu średzkiego: gmina Nowe Miasto i gmina Krzykosy.
Na wczesne wspomaganie dojeżdża 58 dzieci.
.
 
 
Uczniowie naszej szkoły to dzieci, które z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń genetycznych mają specyficzne trudności rozwojowe.
a/ wiele dzieci jest niepełnosprawnych ruchowo;
b/ wiele z nich nie posługuje się mową;
c/ większość ma zaburzenia w zakresie funkcjonowania zmysłów: wzroku, słuchu,
czucia, równowagi;
Wielorakiej niepełnosprawności towarzyszą często zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i zaburzenia zachowania.
Kilkoro z naszych uczniów jest autystycznych.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 15:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-02 15:36