Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Indywidualne nauczanie

Uczniowie z dysfunkcją narządu ruchu, przewlekle chorzy i z innymi zaburzeniami uniemożliwiającymi im funkcjonowanie w zespole klasowym mogą mieć zorganizowane nauczanie w toku indywidualnym: indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia i wychowania.
Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu/zamieszkania dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być organizowane na terenie szkoły.
 • autor informacji: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 15:06

Uczniowie szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół:
 
Do Zespołu Szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, zawierającego określoną formę kształcenia specjalnego i pisemną zgodę rodziców.
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, a dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami stwarza się możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego do 21 roku życia (ukończenie gimnazjum).
Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przy najmniej o jeden rok.
Decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego (lub skróceniu) dla ucznia podejmowana jest na klasyfikacyjnym, końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) z uwzględnieniem zaleceń i opinii psychologa.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim spełniają obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych będąc w wieku od 3 do 24 lat.
INFORMACJA O ILOŚCI UCZNIÓW i OBWODACH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ:
Stan na dzień 02. września 2017 r.
Obowiązek szkolny spełnia w tej chwili 172 uczniów, którzy pochodzą z gmin: Żerków, Jaraczewo, Kotlin, Jarocin.
Dodatkowo dowożeni są uczniowie z powiatu średzkiego z gminy Krzykosy i Nowe Miasto.
Ponadto na wczesne wspomaganie dojeżdża 36 uczniów. Od września 2017 roku przewidujemy, że wczesnym wspomaganiem rozwoju będzie objęte 39 dzieci (w październiku 2017 roku dochodzi kolejne 6 dzieci, zatem liczba ta wzrasta do 45).
 
 
Uczniowie naszej szkoły to dzieci, które z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń genetycznych mają specyficzne trudności rozwojowe.
a/ wiele dzieci jest niepełnosprawnych ruchowo;
b/ wiele z nich nie posługuje się mową;
c/ większość ma zaburzenia w zakresie funkcjonowania zmysłów: wzroku, słuchu,
czucia, równowagi;
Wielorakiej niepełnosprawności towarzyszą często zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i zaburzenia zachowania.
Kilkoro z naszych uczniów jest autystycznych.
 
 • autor informacji: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-15 18:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1457
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-15 18:02

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629

REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: 62 7472920, 62 7471596

Faks: 62 7473337

email: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1896410
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-17 09:10

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl