Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Indywidualne nauczanie

Uczniowie z dysfunkcją narządu ruchu, przewlekle chorzy i z innymi zaburzeniami uniemożliwiającymi im funkcjonowanie w zespole klasowym mogą mieć zorganizowane nauczanie w toku indywidualnym: indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia i wychowania.
Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu/zamieszkania dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być organizowane na terenie szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:38

Uczniowie szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół:
 
Do Zespołu Szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, zawierającego określoną formę kształcenia specjalnego i pisemną zgodę rodziców.
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, a dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami stwarza się możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego do 21 roku życia (ukończenie gimnazjum).
Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przy najmniej o jeden rok.
Decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego (lub skróceniu) dla ucznia podejmowana jest na klasyfikacyjnym, końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) z uwzględnieniem zaleceń i opinii psychologa.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim spełniają obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych będąc w wieku od 3 do 24 lat.
INFORMACJA O ILOŚCI UCZNIÓW i OBWODACH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ:
Stan na dzień 01. września 2019 r.
Obowiązek szkolny spełnia w tej chwili 165 uczniów, którzy pochodzą z gmin: Żerków, Jaraczewo, Kotlin, Jarocin.
Dodatkowo dowożeni są uczniowie z powiatu średzkiego z gminy Krzykosy i Nowe Miasto.
Ponadto na wczesne wspomaganie dojeżdżać będzie 52 uczniów.
W czerwcu 2019 roku stan liczbowy dzieci uczęszczających na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększył się do liczby 60.
 
 
Uczniowie naszej szkoły to dzieci, które z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń genetycznych mają specyficzne trudności rozwojowe.
a/ wiele dzieci jest niepełnosprawnych ruchowo;
b/ wiele z nich nie posługuje się mową;
c/ większość ma zaburzenia w zakresie funkcjonowania zmysłów: wzroku, słuchu,
czucia, równowagi;
Wielorakiej niepełnosprawności towarzyszą często zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i zaburzenia zachowania.
Kilkoro z naszych uczniów jest autystycznych.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 18:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2371
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-30 18:28

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629
REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: +48 62 747 29 20, +48 62 747 15 96

Faks: +48 62 747 33 37

E-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2764798
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 12:09

Stopka strony