Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zadania wykonywane w zakresie inwestycji i rozwoju:

 1. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy opracowywaniu dokumentacji dla projektów rozwojowych, planowanych do realizacji przez Powiat,
 3. monitoring informacji na temat krajowych i zagranicznych funduszy zewnętrznych , możliwych do wykorzystania przy realizacji projektów rozwojowych Powiatu,
 4. rozpatrywanie zgłaszanych inicjatyw w sprawie podejmowania przedsięwzięć rozwojowych, z zakresu działania Powiatu, pod względem możliwości ich realizacji oraz sporządzanie stosownych analiz i opinii,
 5. prowadzenie działań organizacyjnych dotyczących współpracy z lokalnymi samorządami gminnymi w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych projektów rozwojowych,
 6. współpraca z jednostkami samorządowymi oraz rządowymi, urzędami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie podejmowania i współfinansowania w tym przy udziale krajowych i zagranicznych środków zewnętrznych oraz realizacji prorozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych,
 7. sporządzanie, przy udziale odpowiednich komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, projektów wniosków o przyznanie dotacji, kredytów i projektów umów oraz porozumień o współfinansowaniu podejmowanych przedsięwzięć,
 8. prowadzenie działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem zamówień publicznych, w sprawie przygotowania procesu inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Powiat obejmujących w szczególności:
  • przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji i projektów oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń,
  • sporządzenie, w obowiązującym trybie, projektów umów i prowadzenie postępowania związanego z ich zawieraniem,
  • koordynowanie spraw z zakresu montażu finansowego niezbędnego dla sfinansowania podejmowanego przedsięwzięcia,
  • prowadzenie działań, w zakresie zgodnym z obowiązującymi wymogami, dla ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego i nadzoru autorskiego dla podejmowanego przedsięwzięcia,
 9. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru i kontroli przebiegu realizacji inwestycji Powiatu oraz innych zadań należących do inwestora, a obejmujących w szczególności:
  • dokonywanie systematycznej analizy pod względem zgodności prowadzonych prac, związanych z realizacją inwestycji, z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
  • podejmowanie działań mających na celu spowodowanie wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z przyjętymi założeniami,
  • dokonywanie kontroli jakości i zgodności z projektem wykonywanych robót,
  • udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym realizowanej inwestycji oraz w odbiorach pogwarancyjnych,
 10. wykonywanie czynności związanych z zakończeniem i rozliczeniem rzeczowo – finansowym zadania inwestycyjnego,

Kontakt:

- Dyrektor Wydziału Rozwoju - p. nr 5, tel. 62 740 79 57

- Biura Referatu - p. nr 5a-5b, tel. 62 740 79 58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4820
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-06-09 09:10:17