Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zapytanie cenowe na zakup GFI Unlimited - odnowienie licencji na subskrypcję (1 rok) dla 120 licencji STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2022-05-24 10:18
 • zmodyfikował: Adrian Góralczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-06 10:19

Zapytanie cenowe na zakup serwera do zapisywania danych związanych z ewidencją gruntów oraz zasilaczy UPS STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Zapytanie ofertowe na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu jarocińskiego - stabilizacja punktów osnowy oraz pomiar, obliczenie, wyrównanie, weryfikacja opisów topograficznych, zaczytanie osnowy do bazy danych - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2022-04-29 11:36
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-17 11:52

Zapytanie ofertowe na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu jarocińskiego - stabilizacja punktów osnowy - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2022-02-16 14:00
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-28 13:35

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego. STATUS: PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2022-01-25 15:36
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 09:08

Zapytanie ofertowe na zakup przedłużenia opieki serwisowej i aktualizacji licencji oprogramowania ManageEngine Desktop Central Enterprise - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2022-01-18 09:04
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 10:26

Zapytanie ofertowe na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu jarocińskiego - stabilizacja punktów osnowy - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sobczak
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2021-11-17 13:29
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 15:06

Zapytanie ofertowe na: Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie Art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. STATUS - ZAKOŃCZONO.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Warmuz Grzegorz
 • opublikował: Grzegorz Warmuz
  data publikacji: 2021-11-09 14:01
 • zmodyfikował: Grzegorz Warmuz
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 15:02

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego. STATUS: PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2021-11-03 10:30
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 09:57

Zapytanie ofertowe na Dostawę doposażenia pracowni – technik budownictwa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2021-10-12
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2021-10-12 14:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2021-10-12
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2021-10-12 14:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2021-10-25
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2021-10-25 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2021-10-12 14:20
 • zmodyfikował: Sabina Doga
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 14:23

Zapytanie cenowe na aktualizację licencji oraz zakup nowej licencji na oprogramowania do sporządzania kopii zapasowych STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2021-09-29 09:34
 • zmodyfikował: Adrian Góralczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 15:07

Zapytanie ofertowe na: Dostawa doposażenia ekopracownii w  Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie w pomoce dydaktyczne w ramach przedsięwzięcia pn.: "Eko pracownia edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jarocinie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Bartczak
 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2021-09-15 14:35
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 14:38

Zapytanie cenowe - „Dostawa doposażenia ekopracownii w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie w sprzęt komputerowy w ramach przedsięwzięcia pn.: "Eko pracownia edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jarocinie". (poz. 1 i 19)”

Metryka

 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2021-09-14 14:55

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu osnowy wielofunkcyjnej dla terenu powiatu jarocińskiego - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2021-07-12 14:23
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 11:56

Zapytanie cenowe na zakup tabletów STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Lamprecht
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-06-18 14:42
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 14:41

Zapytanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Zapytanie cenowe na zakup odnowienia licencji na subskrypcję oprogramowania Safetica Enterprise - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Zapytanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Zapytanie cenowe na GFI Unlimited - odnowienie licencji na subskrypcję (1 rok) dla 120 licencji - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Zapytanie ofertowe na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów rejestrowanych w powiecie jarocińskim oraz odbiór wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych i ich zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający ponowne użycie PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Warmuz
  data publikacji: 2021-04-15 11:16
 • zmodyfikował: Grzegorz Warmuz
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 13:12

Zapytanie cenowe na zakup aktualizacji licencji oraz pomocy technicznej do Sophos SG230 - STATUS - Procedura zakończona

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2021-03-22 12:43
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 08:14

Zapytanie cenowe na zakup zasilaczy UPS oraz dysków twardych. STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Zapytanie cenowe na zakup oprogramowania Axence nVision® 12, moduł Network dla nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard, SmartTime umożliwiające zarządzanie 100 stacjami roboczymi wraz z rocznym wsparciem serwisowym. Migracja z rozwiązania konkurencyjnego. - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2021-03-11 08:40
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 09:43

Zapytanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego STATUS - ZAKOŃCZONA

Zapytanie ofertowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostki ewidencyjnej Jaraczewo – obszar wiejski (3 obręby) - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2021-02-02 12:18
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 11:27

Zapytanie ofertowe na zakup nowych licencji na oprogramowanie oraz odnowienia licencji aktualnie użytkowanych. STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2021-01-13 13:30
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-26 10:31

Zapytanie cenowe na "Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, kolorowych i monochromatycznych, urządzenia wielkoformatowego oraz skanerów i drukarek do wydruku etykiet wraz z systemem do rozliczania wydruków / kopii / skanów i zdalnym nadzorem nad stanem technicznym, z dostawą materiałów eksploatacyjnych i obsługą serwisową włącznie z papierem" - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Flis
 • opublikował: Aneta Flis
  data publikacji: 2020-10-14 14:14
 • zmodyfikował: Aneta Flis
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-28 15:11

Zapytanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2020-10-07 11:47
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 09:37

Zapytanie cenowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostki ewidencyjnej Jaraczewo – miasto - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2020-09-10 13:09
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 15:24

Zapytanie cenowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostki ewidencyjnej Jaraczewo – obszar wiejski (14 obrębów) - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2020-08-27 12:53
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 15:07

Zapytanie cenowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostki ewidencyjnej Żerków – obszar wiejski - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2020-08-07 09:12
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 14:59

Zapytanie cenowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostek ewidencyjnych Jaraczewo – miasto, Jaraczewo – obszar wiejski i Żerków – obszar wiejski - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2020-07-29 10:58
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 14:53

Zapytanie cenowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostek ewidencyjnych Jaraczewo – miasto, Jaraczewo – obszar wiejski i Żerków – obszar wiejski - STATUS - PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2020-07-15 11:57
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-28 13:32

Zapytanie cenowe na uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostek ewidencyjnych Jaraczewo – miasto, Jaraczewo – obszar wiejski i Żerków – obszar wiejski - STATUS - ZAKOŃCZONA PROCEDURA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Rożek
 • opublikował: Jolanta Rożek
  data publikacji: 2020-07-03 13:39
 • zmodyfikował: Jolanta Rożek
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 14:25

Zapytanie cenowe na zakup licencji na oprogramowanie Safetica - STATUS: PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2020-06-29 13:41
 • zmodyfikował: Adrian Góralczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-17 11:39

Zapytanie cenowe na zakup dysków twardych, pamięci RAM oraz licencji na oprogramowanie - STATUS - ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2020-06-29 13:40
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-17 08:38

Zapytanie cenowe - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Procedura zakończona

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Warmuz Grzegorz
 • opublikował: Grzegorz Warmuz
  data publikacji: 2020-06-05 08:55
 • zmodyfikował: Grzegorz Warmuz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 13:20

Zapytanie cenowe na zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie ESET Endpoint Protection Standard - 100 licencji na okres 36 miesięcy - STATUS - ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2020-06-02 08:46
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 12:48

Zapytanie cenowe na zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie GFI Unlimited na okres 12 miesięcy - STATUS - ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2020-05-14 13:31
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 15:25

Zapytanie cenowe na zakup aktualizacji licencji oraz pomocy technicznej do NetShield NAC Branch Pro - STATUS: ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2020-04-23 11:46
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 13:48

Zapytanie cenowe na zakup aktualizacji licencji oraz pomocy technicznej do Sophos SG230 - STATUS - Procedura zakończona

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Cenkier
 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2020-03-16 09:13
 • zmodyfikował: Adrian Góralczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 15:32

Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów-Wola Książęca. PROCEDURA W TRAKCIE.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Rybacka
  data publikacji: 2020-02-27 14:38

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn.: Prace remontowe 3 pracowni zawodowych do nauki zawodu – technik żywienia i usług gastronomicznych, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przy ul. Franciszkańskiej 1 w Jarocinie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2019-12-30 14:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2019-12-30 14:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2019-12-30 14:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2019-12-30 14:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2019-12-30 14:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Doga
   data wytworzenia: 2020-01-13
  • opublikował: Sabina Doga
   data publikacji: 2020-01-13 11:56

Metryka

 • opublikował: Sabina Doga
  data publikacji: 2019-12-30 14:53

Zapytanie cenowe na usuwanie pojazdów z dróg STATUS PROCEDURA W TRAKCIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Warmuz
 • opublikował: Grzegorz Warmuz
  data publikacji: 2019-12-19 14:26

Zapytanie cenowe na usuwanie pojazdów z dróg STATUS PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Warmuz Grzegorz
 • opublikował: Grzegorz Warmuz
  data publikacji: 2019-11-13 14:36
 • zmodyfikował: Grzegorz Warmuz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 14:25

Zapytanie cenowe - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Procedura zakończona

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Warmuz
 • opublikował: Grzegorz Warmuz
  data publikacji: 2019-08-01 12:03
 • zmodyfikował: Grzegorz Warmuz
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 08:59

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4190P Żerków - Raszewy - Komorze" Procedura zakończona

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Ratajczak
 • opublikował: Wiesław Ratajczak
  data publikacji: 2019-02-19 12:47
 • zmodyfikował: Wiesław Ratajczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-01 08:20

Zapytanie cenowe - wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych w powiecie jarocińskim- Procedura zakończona.

Zapytanie cenowe na przebudowę drogi powiatowej Dobieszczyzna - Sucha - Parzew w zakresie skrzyżowania w Dobieszczyźnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Banaszak
 • opublikował: Wiesław Ratajczak
  data publikacji: 2018-08-03 13:18

Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę bankową budżetu Powiatu Jarocińskiego i jego jednostek

 • Metryka

  • opublikował: Jankowska Magdalena
   data publikacji: 2017-06-21 16:01
  • zmodyfikował: Jankowska Magdalena
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-21 16:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Jędrzejak
  • opublikował: Jankowska Magdalena
   data publikacji: 2017-06-27 11:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Fuczyło
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Jankowska Magdalena
  data publikacji: 2017-06-13 13:45

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" STATUS - ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Zawodna
   data wytworzenia: 2016-05-27
  • opublikował: Martyna Zawodna
   data publikacji: 2016-05-27 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Zawodna
   data wytworzenia: 2016-05-27
  • opublikował: Martyna Zawodna
   data publikacji: 2016-05-27 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Zawodna
   data wytworzenia: 2016-05-27
  • opublikował: Martyna Zawodna
   data publikacji: 2016-05-27 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Zawodna
   data wytworzenia: 2016-05-27
  • opublikował: Martyna Zawodna
   data publikacji: 2016-05-27 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Zawodna
   data wytworzenia: 2016-05-27
  • opublikował: Martyna Zawodna
   data publikacji: 2016-05-27 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Zawodna
   data wytworzenia: 2016-06-07
  • opublikował: Martyna Zawodna
   data publikacji: 2016-06-07 15:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sobczak
  data wytworzenia: 2016-05-27
 • opublikował: Martyna Zawodna
  data publikacji: 2016-05-27 12:32
 • zmodyfikował: Robert Cenkier
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-05 13:28

Zapytanie cenowe na zakup i dostawę nowego sprzętu komputerowego - drukarki Brother MFC-9140CDN. Status: Zakończono procedurę

Metryka