Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Elektroniczny Urząd Podawczy

Witamy na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), Starostwo Powiatowe w Jarocinie uruchomiło Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Jarocinie:
 
I. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Jarocinie:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu ( Pn-Pt w godz. 8.00 - 16.00 ) do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 na następujacych nośnikach danych:
dyskietka 1.44 MB 3.5'', pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP, Windows 2000, Linux, płyta CD-RW.    
Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru wygenerowanego po wprowadzeniu do systemu ESP.

II. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Jarocinie:  
1. Dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:
*.doc, *.rtf  dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003 
*.xls  dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003  
*.txt - dokument tekstowy 
*.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg – pliki graficzne 
*.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym 
*.zip, *.arj, *.rar -  pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
*.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych
2. Dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.
3. Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składajacej dokument.
4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
5. Załączone dokumenty nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów w postaci elektronicznej nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną one wprowadzone do systmu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz nie zostaną podjete czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.  

Metryka

  • opublikował: Robert Cenkier
    data publikacji: 2014-11-21 12:05
  • zmodyfikował: Robert Cenkier
    ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10465
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-21 12:28:59