Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej

Fundamentalnym aktem prawnym o najwyższym znaczeniu mówiącym o dostępie do informacji publicznej jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która gwarantuje:

 

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI
CZŁOWIEKA I OBYWATELA

WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE

Art. 61.

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Fragment z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej 2 kwietnia 1997 r. i ogłoszonej w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483.

 

Właściwymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej są:

 • KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Dz.U.1997.78.483; 
 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.2018.1330; 
 • USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000 ;
 • USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U.2019.162;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz.U.2007.10.68. 

Metryka

 • opublikował: Robert Cenkier
  data publikacji: 2014-11-21 12:56
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7354
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-05 14:18:35