Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 35/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:24

Zarządzenie nr 34/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0057/21-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:22

Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0056/21-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:17

Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0058/21-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:14

Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-12 08:30
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-12 08:32

Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-09 13:30

Zarządzenie Nr 29/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-09 13:29

Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-09 13:27

Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-18 11:59

Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-14 08:23
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-18 12:01

Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Administracyjno–Inwestycyjnym w Referacie Organizacyjnym, Zamówień Publicznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-14 08:21

Zarządzenie nr 24/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w Ośrodku Wsparcia - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-14 08:16

Zarządzenie nr 23/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 2 w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-03-24 14:05

Zarządzenie nr 22/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1 w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-03-24 14:02

Zarządzenie nr 21/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-03-07 12:17

Zarządzenie nr 20/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:09

Zarządzenie nr 19/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Raportu o Stanie Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:04

Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:01

Zarządzenie nr 17/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-23 08:22

Zarządzenie nr 16/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Siedleminie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-23 08:04

Zarządzenie nr 15/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-23 07:58

Zarządzenie nr 14/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-06 11:29

Zarządzenie nr 13/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, przy przejazdach służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 11:02

Zarządzenie nr 12/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jarocine w wymiarze 1/4 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:59

Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:56

Zarządzenie nr 10/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:50

Zarządzenie nr 9/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:47

Zarządzenie nr 8/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:42

Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:37

Zarządzenie nr 6/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wykonujących zadania z administracji rządowej zlecone przez wojewodę (finansowanych z rozdziału 75011,75012) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Rozdziale 71012 - środki własne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-18 15:25

Zarządzenie nr 5/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 13:00

Zarządzenie nr 4/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 12:58

Zarządzenie nr 3/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 12:56

Zarządzenie nr 2/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Audytu i Kontroli w roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-10 11:09

Zarządzenie nr 1/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-10 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-20 13:24:33