Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 90/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 09:42

Zarządzenie nr 89/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy ulicy Aleja Niepodległości 10/12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 09:40

Zarządzenie nr 88/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 15.28/23 z dnia 24.10.2023r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4169 P w miejscowości Suchorzewko polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 09:33

Zarządzenie nr 87/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 15.27/23 z dnia 24.10.2023r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 09:26

Zarządzenie nr 86/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 15.26/23 z dnia 24.10.2023r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 09:18

Zarządzenie nr 85/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 15.29/23 z dnia 24.10.2023r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w miejscowości Kotlin polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 09:08

Zarządzenie nr 84/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-29 08:40

Zarządzenie Nr 83/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-15 11:34

Zarządzenie Nr 82/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-15 11:31

Zarządzenie Nr 81/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:24

Zarządzenie Nr 80/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:22

Zarządzenie Nr 79/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:18
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-07 13:20

Zarządzenie Nr 78/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:10

Zarządzenie Nr 77/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 12524/U/400/1087/2023 z dnia 09.10.2023r. związanej z realizacja Przedsięwzięcia pn. „Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:06

Zarządzenie Nr 76/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-30
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:02

Zarządzenie Nr 75/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 12:13

Zarządzenie Nr 74/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 12:09

Zarządzenie nr 73/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 8489/U/400/1230/2023 z dnia 09.08.2023 r. związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn. "IV Powiatowy Piknik Ekologiczny pt: Z Ekologią na Ty" w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 12:07

Zarządzenie nr 72/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 8487/U/400/1086/2023 związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn. "Ekościeżka edukacyjna wzdłuż trasy rowerowej Jarocin-Roszków"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 10:59

Zarządzenie nr 71/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 23.44/23 z dnia 02.10.2023 r. o dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4194 P Kadziak-Tarce" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 10:18

Zarządzenie nr 70/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 23.43/23 z dnia 02.10.2023 r. o dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4169 P Rusko-Wyrębin" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 09:53

Zarządzenie nr 69/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-26 09:37

Zarządzenie nr 68/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-24 15:27

Zarządzenie nr 67/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 61/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-24 15:23

Zarządzenie nr 66/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-09 11:50

Zarządzenie nr 65/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 października 2023 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-10-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-09 11:47

Zarządzenie nr 64/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia usytuowania oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-10-09 11:29

Zarządzenie nr 63/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Porozumienia z dnia 09.08.2023r. w sprawie realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-22 14:39

Zarządzenie nr 62/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji z dnia 25 lipca 2023 r. Nr 2/DS/JST/SNM/R/2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont budynku szatniowo – sanitarnego przy obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-22 14:33

Zarządzenie Nr 61/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-21 09:37
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 09:42

Zarządzenie Nr 60/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-21 09:34

Zarządzenie Nr 59/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu wieloletniego programu współpracy na lata 2024 -2028 powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-21 09:28

Zarządzenie Nr 58/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-13 11:16

Zarządzenie Nr 57/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 września 2023 r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaraczewo położonej w Brzostowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-09-01
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-01 13:37

Zarządzenie Nr 56/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego w ramach wycinki drzew rosnących na nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-09-01 13:34

Zarządzenie Nr 55 /2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w wymiarze 1/4 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-08-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-08-26 11:00

Zarządzenie Nr 54/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-08-22
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-08-26 10:57

Zarządzenie nr 53/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-08-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-08-17 12:57

Zarządzenie nr 52/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-08-09
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-08-10 12:48

Zarządzenie nr 51/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 6/2023/ZD na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-08-04 14:25

Zarządzenie nr 50/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-26 14:52

Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-26 14:48

Zarządzenie nr 48/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Parzęczew 15, gm. Jaraczewo przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony - 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-26 14:43

Zarządzenie nr 47/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Parzęczew 15, gm. Jaraczewo przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony - 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-26 14:41

Zarządzenie nr 46/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Parzęczew 15, gm. Jaraczewo przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony - 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-26 14:39

Zarządzenie nr 45/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia wykonawcy na zadanie: "Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie bud. przy Al. Niepodległości 10"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-18 08:27

Zarządzenie nr 44/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 12.89/23 z dnia 19.06.2023 r. o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-18 08:24

Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 12.88/23 z dnia 16.05.2023 r. o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-18 08:19
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-18 08:21

Zarządzenie Nr 42/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-07-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-07-18 08:09

Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie rozliczania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wykonujących zadania z administracji rządowej zlecone przez wojewodę (finansowanych z rozdziału 75011, 75012) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Rozdziale 71012 – środki własne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-07-05 10:39

Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-07-05 10:35

Zarządzenie nr 39/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-06-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-06-19 13:37

Zarządzenie nr 38/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-06-16 13:09

Zarządzenie nr 37/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-06-07 14:55

Zarządzenie nr 36/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 448/U400/1279/2022 związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn. Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-06-07 14:49

Zarządzenie nr 35/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:24

Zarządzenie nr 34/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0057/21-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:22

Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0056/21-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:17

Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0058/21-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-20 13:14

Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-12 08:30
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-12 08:32

Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-05-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-09 13:30

Zarządzenie Nr 29/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-21
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-09 13:29

Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-05-09 13:27

Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-18 11:59

Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-14 08:23
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-18 12:01

Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Administracyjno–Inwestycyjnym w Referacie Organizacyjnym, Zamówień Publicznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-04-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-14 08:21

Zarządzenie nr 24/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w Ośrodku Wsparcia - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-04-14 08:16

Zarządzenie nr 23/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 2 w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-03-24 14:05

Zarządzenie nr 22/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1 w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-03-24 14:02

Zarządzenie nr 21/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-03-07 12:17

Zarządzenie nr 20/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:09

Zarządzenie nr 19/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Raportu o Stanie Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:04

Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:01

Zarządzenie nr 17/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-23 08:22

Zarządzenie nr 16/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Siedleminie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-23 08:04

Zarządzenie nr 15/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-23 07:58

Zarządzenie nr 14/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-02-06 11:29

Zarządzenie nr 13/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, przy przejazdach służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 11:02

Zarządzenie nr 12/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jarocine w wymiarze 1/4 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:59

Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:56

Zarządzenie nr 10/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:50

Zarządzenie nr 9/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:47

Zarządzenie nr 8/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:42

Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-20 10:37

Zarządzenie nr 6/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wykonujących zadania z administracji rządowej zlecone przez wojewodę (finansowanych z rozdziału 75011,75012) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Rozdziale 71012 - środki własne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-18 15:25

Zarządzenie nr 5/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 13:00

Zarządzenie nr 4/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 12:58

Zarządzenie nr 3/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 12:56

Zarządzenie nr 2/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Audytu i Kontroli w roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-10 11:09

Zarządzenie nr 1/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-10 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1491
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-29 09:43:08