Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ujednolicenia wykazu środków trwałych grupy 2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-04-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-04-16 13:42

Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2021-04-07 12:58

Zarządzenie nr 21/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 5.72/20 z dnia 02.06.2020r. o dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referent w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-03-09 15:23

Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do Zaopiniowania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-03-03 15:06

Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozliczania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania z administracji rządowej zlecone przez Wojewodę w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - wydatki z rozdziału 75011

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-03-03 14:58

Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-26 12:59

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-25 14:23

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-17 15:15

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-17 15:12

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "DOMOSTWO" w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-17 15:06
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 15:12

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-12 11:08

Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób do Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-03 15:16

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-03 09:06

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Jarocińskiego "Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-03 08:57

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-03 08:51

Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-02-03 08:30

Zarządzenie nr 6/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na zarządzanie i prowadzenie PPK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-29 15:40

Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-15
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-15 15:23

Zarządzenie nr 4/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Kontroli w roku 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-13 14:12

Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-13 14:10

Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-13 14:06

Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2021-01-13 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 270
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-16 13:46