Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 74/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 14:40

Zarządzenie nr 73/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 14:12

Zarządzenie nr 72/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 14:08

Zarządzenie nr 71/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 14:03

Zarządzenie nr 70/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 13:40

Zarządzenie nr 69/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 13:29

Zarządzenie nr 68/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 13:20

Zarządzenie nr 67/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-10 13:16
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 13:17

Zarządzenie nr 66/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie określenia usytuowania oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-04 15:24

Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.09.2019r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-10-01
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-10-01 09:58

Zarządzenie nr 64/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 10.10/19 z dnia 25.06.2019r. o dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice – Kotlin realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-27 15:26

Zarządzenie nr 63/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds.Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-26 15:06

Zarządzenie nr 62/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-26 14:57

Zarządzenie nr 61/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-26 14:47

Zarządzenie nr 60/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referent w Wydziale Administracyjno-Inwestycyjnym w Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-25 11:10

Zarządzenie nr 59/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0016/18-00 o dofinansowanie Projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-24 12:28

Zarządzenie nr 58/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0017/18-00 o dofinansowanie Projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-24 12:16

Zarządzenie nr 57/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0015/18-00 o dofinansowanie Projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-24 12:02

Zarządzenie nr 56/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynku położonym na nieruchomości w Jarocinie przy ul. Długiej 28 stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-20 14:51

Zarządzenie nr 55/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 19. września 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-19 14:43

Zarządzenie nr 54/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 19. września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-19 14:38

Zarządzenie nr 53/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 09. września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referent w Wydziale Administracyjno - Inwestycyjnym w Referacie Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-12 10:20

Zarządzenie nr 52/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 09. września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-11 15:17

Zarządzenie nr 51/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 09. września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszy referent w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-11 14:53

Zarządzenie nr 50/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 05. września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 04. września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-06 13:08

Zarządzenie nr 49/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 04. września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-05 13:32

Zarządzenie nr 48 Starosty Jarocińskiego z dnia 02.września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-09-03 14:50

Zarządzenie nr 47/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Gładysz
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2019-08-23 13:15

Zarządzenie nr 46/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-08-14 14:26

Zarządzenie nr 45/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-08-14 07:23

Zarządzenie nr 44/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-08-12 14:40

Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-07-17 14:48

Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-07-10 13:16

Zarządzenie nr 41/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-07-10 13:09

Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-07-10 13:04

Zarządzenie nr 39/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Jarocińskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-28 14:32
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 14:35

Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-14 08:37

Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na okresową zmianę rozkładu czasu pracy pracowników

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-12 13:13

Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-12 13:11

Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-12 13:06

Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-10 12:05

Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-10 12:01

Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 7. czerwca 2019 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji dla Inspektora Ochrony Danych, wyznaczenia jego zastępcy i Administratora Systemu Informatycznego oraz prowadzenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-10 11:50

Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 03. czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-06-10 11:47

Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 16. maja 2019 roku w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-05-17 14:07

Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr RPWP.08.01.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie Projektu: Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T.Kościuszki w Jarocinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-05-14 14:19

Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-05-09 09:24

Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds.Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-04-23 08:19

Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-04-10 15:22

Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-04-04 15:30

Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im.Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-03-21 09:16

Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-03-18 15:27
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 15:27

Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-03-08 08:38

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-03-01 08:45

Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 26.02. 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Raportu o Stanie Powiatu Jarocińskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-27 09:22

Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-20 12:39

Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-08 14:41

Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2019-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-06 09:19

Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-05 08:12

Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-05 08:05
 • zmodyfikował: Ewelina Stachowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 08:06

Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku po wygaśnięciu poprzedniej kadencji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-02-05 07:54

Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds.kontroli na rok 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-31 14:34

Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds.Kontroli w roku 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-31 14:30

Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-31 14:27

Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-24 10:58

Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Finansów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-24
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-24 07:58

Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób na stanowiska w Pionie Ochrony Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-23 10:02

Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-23 09:57

Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-21 14:57

Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-14 10:24

Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-14 10:22

Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-09 15:01

Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych w Rusku i Łobzowcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-09 14:59

Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Stachowiak
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Ewelina Stachowiak
  data publikacji: 2019-01-09 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 14:41

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629

REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: 62 7472920, 62 7471596

Faks: 62 7473337

email: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2559201
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 08:46

Stopka strony