Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 70/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej oraz cieplnej w sezonie grzewczym 2022/2023 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-12 12:42
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 12:37

Zarządzenie nr 69/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 13721/U/400/1280/2022 związanej z realizacja Przedsięwzięcia pn. „EKO pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-09 08:57

Zarządzenie nr 68/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 13116/U/400/1156/2022 na realizacją przedsięwzięcia pn:” Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-09 08:52

Zarządzenie nr 67/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy nr DSG/0312 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2023-01-09 08:44

Zarządzenie Nr 66/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 15:03

Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 15:03

Zarządzenie Nr 64/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 15:02

Zarządzenie Nr 63/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 14:55

Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 14:53

Zarządzenie nr 61/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 30.11.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie dotyczącym zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego w zakresie prowadzenia Klubu „Senior+” w Jarocinie w roku 2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 14:52

Zarządzenie Nr 60/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 listopada 2022 r. zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2023-01-03 14:48

Zarządzenie nr 59/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Annapolu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 58/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 56/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 października 2022r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego w 2023r

Zarządzenie Nr 55/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Adrian Góralczyk
  data publikacji: 2022-10-27 12:02

Zarządzenie Nr 54/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-10-13 12:16

Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-10-12 11:20

Zarządzenie Nr 52/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-10-12 11:09
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-12 11:13

Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-10-07 15:06

Zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie określenia usytuowania oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawej na terenie powiatu jarocińskiego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-10-07 15:04

Zarządzenie Nr 49/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-09-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-10-07 15:01

Zarządzenie Nr 48/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-09-27 13:04

Zarządzenie Nr 47/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-09-27 12:55

Zarządzenie Nr 46/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Witaszyce gm. Jarocin przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-09-20 15:04

Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-09-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-09-20 15:01

Zarządzenie nr 44/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy nr 14/DS/JST/LA/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. na realizację zadania pn: "Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie - budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal"

Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-26 08:05

Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-26 07:57
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-06 13:43

Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-26 07:46

Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-26 07:42

Zarządzenie nr 39/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 7420/U/400/159/2022 związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn: "III Powiatowy Piknik Ekologiczny pt: "Z Ekologią na TY" w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-04 12:45

Zarządzenie nr 38/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 6912/U/400/158/2022 związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn. "Ścieżka Edukacyjna pod chmurką na terenie powiatu jarocińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-04 12:41

Zarządzenie nr 37/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 6866/U/400/157/2022 związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn. "EKO pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-04 12:29

Zarządzenie nr 36/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy nr 407/ŚDS/2022 o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-08-04 12:23
 • zmodyfikował: Magdalena Słomczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 12:26

Zarządzenie nr 35/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy nr DOW/21/2022 z dnia 21.06.2022 r. na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-07-15 08:13

Zarządzenie nr 34/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy nr 395/DdM/2022 w sprawie podniesienia standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, funkcjonującego od 2021 r. na terenie powiatu jarocińskiego w miejscowości Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-12
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-07-15 08:05

Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych położonych w Jarocinie, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-07-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-07-12 08:48

Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wykonujących zdania z administracji rządowej zlecone przez Wojewodę (finansowanych z rozdziału 75011, 71095) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Rozdziale 71012 środki własne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-06-22 15:31

Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-06-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-06-22 15:25

Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr9.121/22 z dnia 30.05.2022 r. o dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek", zrealizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-06-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-06-22 15:22

Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Jarocińskiego i jego jednostek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-06-01 11:44

Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Roszków gm. Jarocin stanowiącej własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-05-28
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-05-27 09:10

Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-05-21 15:27

Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Audytu Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego Powiatu Jarocińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-05-21 15:25

Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-29 14:48

Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w latach 2022-2025"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-29 14:45

Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Roszkowie gm. Jarocin stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-29 14:39

Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1 w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-16 12:52

Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-16 12:47

Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do Zaopiniowania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-16 12:44

Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w Ośrodku Wsparcia - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-03 13:35

Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-03-03 11:35

Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-02-24 15:11

Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-02-24 15:08

Zarządzenie Nr 15 /2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
  • opublikował: Agnieszka Przymusińska
   data publikacji: 2022-02-14 08:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarociński
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2022-02-14 08:46

Zarządzenie Nr 14 /2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Wydziale Administracyjno – Inwestycyjnym w Referacie Komunikacji i Dróg.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2022-02-09 13:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 13:59

Zarządzenie Nr 13 /2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 lutego 2022 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Wydziale Administracyjno – Inwestycyjnym w Referacie Budownictwa i Środowiska.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2022-02-09 13:57

Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy Nr 15.73/21 z dnia 23.12.2021r. o dofinansowanie zadań pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie”, „ Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie”, „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie”, „Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie”, „Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie”, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-02-09 11:02

Zarządzenie nr 11/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia rachunkowości do Umowy dotacji nr 12797/U/400/655/2021 na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn:” Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021- 2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-02-09 10:51

Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-02-03 15:27

Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-20
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-02-03 15:24

Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-21 15:03

Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-14
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-21 14:54

Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-21 14:50

Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-21 14:47

Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-21 14:44

Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Audytu i Kontroli w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-13 14:53

Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-13 14:39

Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Nr 2 w Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Czechak
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Magdalena Słomczyńska
  data publikacji: 2022-01-12 14:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4002
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-13 12:38:13