Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Definicja pojęcia Biuletynu Informacji Publicznej i dostępu do informacji

Biuletyn Informacji Publicznej jest to „urzędowy publikator teleinformatyczny” (Dz.U.01.112.1198) służący do udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Dzięki swojej formie jest on dostępny o każdej porze dnia, w dowolnym miejscu. Biuletyn Informacji Publicznej powstał zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Metryka

  • opublikował: Robert Cenkier
    data publikacji: 2014-11-21 12:39
  • zmodyfikował: Robert Cenkier
    ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 12:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6872
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-19 12:12:17