Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny ZSS, zamieszczony w całości w Rozdziale VI Statutu Zespołu Szkół, ustanawia następujące organy:
a/ Dyrektor Zespołu Szkół,
b/Rada Pedagogiczna (instytucja obligatoryjna)
c/ Zespół Konsultacyjno-Doradczy Dyrektora Zespołu Szkół (nieobligatoryjnie)
d/ Rada Rodziców,
 
Wymienia on również zakres obowiązków poszczególnych organów.
 
Do uprawnień Dyrektora należy m.in. przedstawienie Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora szkoły w placówkach liczących powyżej 12 oddziałów. Kandydat musi następnie uzyskać akceptację organu prowadzącego.
 
Ciekawym organem funkcjonującym w Zespole Szkół jest Zespół Konsultacyjno-Doradczy Dyrektora, w skład którego wchodzą:
a/ wicedyrektor,
b/ dwóch nauczycieli,
c/ przedstawiciele organizacji związkowych,
d/ zaproszeni goście,
Zespół ten odbywa posiedzenia przed każdym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w celu zaopiniowania jego porządku obrad, a także w trybie pilnym.
Do innych ważnych kompetencji Zespołu należy opiniowanie projektu organizacji ZSS na dany rok szkolny, a także pracy Zespołu Szkół, opiniowanie projektu "Planu pracy Dyrektora ZSS w zakresie nadzoru pedagogicznego", wspomaganie Dyrektora ZSS w realizacji wniosków i uchwał Rady Pedagogicznej.
 
Do innych organów funkcjonujących w szkole należy zaliczyć Komisję Socjalną
i Komisję zarządzającą Funduszem Zdrowotnym.
Komisja Socjalna opiniuje zapomogi udzielane pracownikom, nauczycielom i emerytom Zespołu Szkół oraz zarządza Funduszem Socjalnym, istniejącym w danym roku szkolnym.Komisja decyduje również o udzielaniu pożyczek mieszkaniowych.
 
Fundusz Zdrowotny, wykorzystywany w danym roku kalendarzowym , służy 
do finansowego wspomagania nauczycieli i emerytów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub poddali się długotrwałemu leczeniu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-14
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:11

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

PEDAGOG SZKOLNY

W tej chwili funkcję pedagoga szkolnego pełni pani Anna Cieślak

PSYCHOLOG SZKOLNY

W zastępstwie pani Moniki Szymkowiak funkcję psychologa szkolnego sprawuje pani Magdalena Kierzek.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-14
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:12

Zadania pielęgniarki szkolnej

Służy pomocą wszystkim uczniom w nagłych przypadkach zachorowań, urazów, kłopotów żołądkowych.
Dba o zdrowie i higienę uczniów.
Organizuje konkursy czystości i promuje zdrowy tryb życia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-14
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3082
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-30 21:12

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629

REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: 62 7472920, 62 7471596

Faks: 62 7473337

email: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2749443
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 14:03

Stopka strony