Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

WNIOSKI

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wzory dokumentów niezbędne do uruchomienia procedury przyjęcia do poradni lub wydania orzeczenia /opinii prosimy można pobrać z naszej strony internetowej http://www.poradniajarocin.pl .

Wydrukowane i czytelnie wypełnione dokumenty prosimy składać w sekretariacie placówki

w godzinach urzędowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Józefiok
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-22 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 10:42

Orzeczenia i opinie

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Jarocińskiego i wydaje:

 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

 • niesłyszących i słabosłyszących
 • niewidomych i słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym znacznym i głębokim
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
 • niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 

Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Opinie w innych sprawach, m.in. dostosowania wymagań edukacyjnych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, indywidualnego toku
lub programu nauki, odroczenia od obowiązku szkolnego i inne.

 

W przypadku wydawania wszystkich typów orzeczeń oraz opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do wniosku rodziców/prawnych opiekunów koniecznie
należy dołączyć stosowne Zaświadczenie lekarskie (dokument do pobrania w zakładce
Wzory dokumentów).

W przypadku zgłoszeń na diagnozę do wniosku rodziców/prawnych opiekunów warto
dołączyć informacje z przedszkola lub szkoły na temat funkcjonowania dziecka w placówce.
Dokument taki powinien być opieczętowany pieczątką przedszkola/szkoły i podpisany
przez nauczyciela, który go opracował oraz przez dyrektora placówki. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mjozefiok
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-29 16:12

GRUPA WSPARCIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje spotkania dla rodziców i wychowawców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.

Spotkania odbywają się na terenie Poradni w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Józefiok
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-04 18:13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
dzieciom i młodzieży
oraz
wspiera rodziców i nauczycieli z terenu powiatu jarocińskiego
w działaniach związanych z wychowaniem i kształceniem.
 
Sekretariat Poradni jest czynny codziennie w godzinach:
8.00 - 15.00
 
Czynności diagnostyczne i terapeutyczne odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 
Korzystanie z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
jest dobrowolne i bezpłatne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Józefiok
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-04 18:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-22 10:42