Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2022r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Brygida Andraszak
   data wytworzenia: 2021-10-19
  • opublikował: Brygida Andraszak
   data publikacji: 2021-10-19 14:41
  • zmodyfikował: Brygida Andraszak
   ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 14:41

Metryka

 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2021-10-19 14:40
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 14:46

Konkurs ofert na 2021r.

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 85/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 października 2020r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Brygida Andraszak
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2020-11-03 19:43
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 09:55

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r. Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z uchwałą Nr 397/19 z dnia 27 października 2020r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Brygida Andraszak
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2020-10-28 15:16
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 19:45

Konkurs ofert na 2020

KONKURS OFERT NA 2020r.


29.10.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z uchwałą Nr 197/19 z dnia 28 października 2019r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Szczegółowe informację dotyczące konkursu znajdują się w załączniku do uchwały Nr 197/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 października 2019r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego Nr 197/19 z dnia 28 października 2019r.

Ogłoszenie o konkursie - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 października 2019r.

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

/Druk oferty/

Oferty w zamkniętych kopertach, należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, parter, pok. nr 1.

Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji składającej ofertę oraz nazwę konkursu: „Powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.” 

 

Metryka

 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2019-10-29 15:49
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 13:12

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Brygida Andraszak
 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2019-10-29 15:35
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 15:48

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO - konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5940
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-19 14:47