Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Uchwała Nr 29/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 30/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych na realizację zadań z „rocznego programu współpracy powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Uchwała Nr 31/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałego środka trwałego w użytkowaniu stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego

Uchwała Nr 32/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok

Uchwała Nr 33/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok

Uchwała Nr 34/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zawarcia ugody dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie projektu oraz wykonanie rozbudowy i nadbudowy Szpitala w Jarocinie”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4108
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-22 08:54:52