Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja

nieodpłatna pomoc prawna - zapisy

_____________________________________________

 


Masz kłopoty w sprawach prawnych lub z zakresu innych spraw życia codziennego? Możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora.

Mieszkańcy powiatu jarocińskiego mogą już w pełni korzystać z bezpłatnych porad prawnych bezpośrednie we wszystkich punktach pomocy prawnej w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i Żerkowie. 

Aby skorzystać z porady prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 62 7407922 (pn-pt w godz. od 8.00 do 15.00), lub przez stronę internetową: np.ms.gov.pl.

Z darmowych porad prawnych można korzystać osobiście w siedzibie punktu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, z pomocą komunikatorów internetowych lub e-mailem. 

 

 

Harmonogram pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i Żerkowie w 2023r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Jarocinie 

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Jarocinie/Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

 • Poniedziałek - 8.00 - 12.00 – (NPP)
 • Wtorek - 8.00 - 12.00 – (NPP) i 12.00 -16.00 – (NPO)
 • Środa - 8.00 - 12.00 – (NPP)
 • Czwartek - 8.00 - 12.00 – (NPP) i 12.00 -16.00 – (NPO)
 • Piątek - 8.00 - 12.00 – (NPP)

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Jaraczewie

Lokalizacja:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

 • Poniedziałek - 8.30 - 12.30 – (NPP)
 • Środa - 10.00 - 14.00 – (NPO)  

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Kotlinie

Lokalizacja: Dom Kultury w Kotlinie/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin  (I piętro, pokój stowarzyszeń)

 • Poniedziałek - 9.00 -13.00 – (NPO)  
 • Czwartek - 10.00 -14.00 – (NPP)

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Żerkowie

Lokalizacja:  Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Kolejowa 21, 63-210 Żerków, (II piętro)

 • Wtorek - 13.00 - 17.00 – (NPP)
 • Piątek - 12.00 - 16.00 - (NPO).

 

Mediacja

·  W ramach działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

·  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

·  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

·   Na spotkanie mediacyjne można umówić się:

- telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18.

 

___________________________________________________________________________________________________________

19.08.2021r.

Komunikat Starosty Jarocińskiego z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego.

Z dniem 19 sierpnia 2021r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Kotlinie.

W sytuacji, gdy osobiste spotkanie nie jest konieczne, istnieje nadal możliwość skorzystania z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

Obowiązują zapisy na porady prawne.

 • pod numerem telefonu: 62 7407922 (pn-pt w godz. od 8.00 do 15.00),
 • lub przez stronę internetową: np.ms.gov.pl

 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt NPP KOTLIN - DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń) pomoc prawna - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Poniedziałek - 9.00 -13.00
 • Czwartek - 10.00 -14.00

Punkt NPP JAROCIN - Starostwo Powiatowe w Jarocinie/ Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Poniedziałek - 8.00 - 12.00
 • Wtorek - 8.00 - 16.00 
 • Środa - 8.00 - 16.00 
 • Czwartek - 8.00 - 16.00  
 • Piątek- 8.00 - 16.00

Punkt NPP JARACZEWO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Poniedziałek - 8.30 - 12.30
 • Środa - 10.00 - 14.00

Punkt NPP ŻERKÓW -  Zmiana lokalizacji - BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Kolejowa 21, 63-210 Żerków (II piętro) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Wtorek - 13.00 - 17.00
 • Piątek - 12.00 - 16.00

Osoba korzystająca z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed jej udzieleniem składa na adres rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek można pobrać ze strony internetowej powiatu https://www.powiat-jarocinski.pl/ Nieodplatna_pomoc_prawna.html

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona ma możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat-jarocinski.pl, listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Wydział Administracyjno – Inwestycyjny, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna. KARTĘ POMOCY – CZĘŚĆ B można pobrać ze strony internetowej powiatu https://www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

 

Pobierz wnioski i oświadczenia za strony http://www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

______________________________________________

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294)  na terenie powiatu jarocińskiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z lokalizowane w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i  Żerkowie.

JAROCIN - STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE/ Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

 • Poniedziałek - 8.00 - 12.00
 • Wtorek - 8.00 - 16.00  
 • Środa - 8.00 - 16.00 
 • Czwartek - 8.00 - 16.00  
 • Piątek- 8.00 - 16.00

JARACZEWO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

 • Poniedziałek - 8.30 - 12.30
 • Środa - 10.00 - 14.00

KOTLIN - DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń)

 • Poniedziałek - 9.00 -13.00
 • Czwartek - 10.00 -14.00

ŻERKÓW - BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)

 • Wtorek - 13.00 - 17.00
 • Piątek - 12.00 - 16.00 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Opis usługi

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Oświadczenia należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę można umówić:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Inne informacje

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.
 • Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wymieniona w pkt.1 składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www

Starostwo Powiatowe w Jarocinie , Wydział Administracyjno - Inwestycyjny Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa, Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin oraz Fundacja Auditorium z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września

o    e-mail: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl, rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl

o    tel. 62-7407-922, http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

 

Nieodpłatna mediacja - opis usługi

W ramach działalności wszytkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na spotkanie mediacyjne można umówić się:
- telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Brygida Andraszak
  data wytworzenia: 2020-01-01
 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2020-02-13 10:55
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11673
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-25 14:41:59