Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zadania wykonywane w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:

a) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach
i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych
i w czasie wojny,
b) opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
c) przygotowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,
d) opracowanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
e) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
reagowania na potencjalne zagrożenia,
f) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
g) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
h) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
i) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
j) obsługa kancelaryjno – biurowa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku oraz opracowanie i aktualizacja powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego,
k) koordynacja, nadzór i kontrola realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze
Powiatu,
l) opracowywanie planu działania w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadnianie
gminnych planów działania,
m) organizowanie, szkolenie i nadzór nad funkcjonowaniem tworzonych przez
Starostę powiatowych formacji Obrony Cywilnej systemu wykrywania
i alarmowania,
n) organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz upowszechnianie problematyki
z zakresu obrony cywilnej,
o) aktualizacja powiatowej bazy danych o zasobach, siłach i środkach.

w zakresie spraw obronnych:


a) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
b) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od
obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji
i wojny,
c) opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także
organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
d) opracowanie i aktualizacja planu oraz realizacja przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
e) organizacja systemu stałego dyżuru Starosty,
f) przygotowanie, organizacja i funkcjonowanie, w ramach systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym, głównego stanowiska kierowania Starosty,
g) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu
Jarocińskiego oraz kart realizacji zadań operacyjnych,
h) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz
projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego powyższy regulamin
w życie,
i) opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby
obronne,
j) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji Powiatowego Punktu
Kontaktowego HNS,
k) zapewnienie organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc
szpitalnych tworzonych przez Starostę,
l) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

Kontakt:

- Biura Referatu - p. nr 15/16

tel. 62 740 79 49

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6912
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-19 12:06:46