Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.powiat-jarocinski.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zadania wykonywane w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:

- gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
- opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
- przygotowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,
- opracowanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
- obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- obsługa kancelaryjno – biurowa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz opracowanie i aktualizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
- koordynacja, nadzór i kontrola realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze Powiatu,
- opracowywanie planu działania w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadnianie gminnych planów działania,
- organizowanie, szkolenie i nadzór nad funkcjonowaniem tworzonych przez Starostę powiatowych formacji Obrony Cywilnej systemu wykrywania i alarmowania,
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz upowszechnianie problematyki z zakresu obrony cywilnej,
- aktualizacja powiatowej bazy danych o zasobach, siłach i środkach,
w zakresie spraw obronnych:
- organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
- opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
- opracowanie i aktualizacja planu oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
- organizacja systemu stałego dyżuru Starosty,
- przygotowanie, organizacja i funkcjonowanie, w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, głównego stanowiska kierowania Starosty,
- opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Jarocińskiego oraz kart realizacji zadań operacyjnych,
- opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego powyższy regulamin w życie,
- opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne,
- opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji Powiatowego Punktu Kontaktowego HNS,
- zapewnienie organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych tworzonych przez Starostę,
- planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

Kontakt:

- Biura Referatu - p. nr 15/16, 18 

tel. 62 740 79 46,

tel. 62 740 79 49.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3799
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-03 12:57