Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIX/127/19 w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:08

Uchwała Nr XIX/128/19 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:09

Uchwała Nr XIX/129/19 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:10

Uchwała Nr XIX/130/19 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:11

Uchwała Nr XIX/131/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:14

Uchwała Nr XIX/132/19 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - "Klubu Senior +" w Jarocinie.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:15

Uchwała Nr XIX/133/19 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:15

Uchwała Nr XIX/134/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:25

Uchwała Nr XIX/135/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:26

Uchwala Nr XIX/136/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-12-11 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1029
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-11 11:34