Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zadania wykonywane w zakresie zamówień publicznych:


a) nadzór nad kompletowaniem i weryfikowaniem materiałów źródłowych
Wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedury w sprawie
zamówienia publicznego,
b) prowadzenie rejestru zamówień publicznych przeprowadzonych w trybach
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
c) prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań,
d) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych
w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
e) nadzorowanie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych
dokonywanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego,
f) opracowywanie projektów aktów prawnych, regulaminów i innych przepisów
wewnętrznych regulujących tryb udzielania zamówień publicznych,
g) opisywanie faktur/rachunków pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych,
h) udzielanie wyjaśnień i instruktażu w przygotowaniu postępowań w sprawach
udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne powiatu,
i) prowadzenie kontroli w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień
publicznych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach
organizacyjnych powiatu,
j) sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
k) przygotowywanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych.


w zakresie inwestycji:


 a) prowadzenie działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem
 zamówień publicznych, w sprawie przygotowania procesu inwestycyjnego
 planowanego do realizacji przez Powiat obejmujących w szczególności:
 b) przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji i projektów oraz
 uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń,
 c) sporządzenie, w obowiązującym trybie, projektów umów i prowadzenie
 postępowania związanego z ich zawieraniem,
c) koordynowanie spraw z zakresu montażu finansowego niezbędnego dla
sfinansowania podejmowanego przedsięwzięcia,
d) prowadzenie działań, w zakresie zgodnym z obowiązującymi wymogami,
dla ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego i nadzoru autorskiego dla
podejmowanego przedsięwzięcia,
e) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru i kontroli przebiegu realizacji
inwestycji Powiatu oraz innych zadań należących do inwestora,
a obejmujących w szczególności:
 - wykonywanie czynności związanych z zakończeniem i rozliczeniem rzeczowo –
 finansowym zadania inwestycyjnego,

Biuro Referatu -  Zamówienia Publiczne - p. nr 17

tel. 62 740 79 58

Biuro Referatu -  Inwestycje - p. nr 9

tel. 62 740 79 59

 

Metryka

  • opublikował: Aneta Flis
    data publikacji: 2021-04-19 12:58
  • zmodyfikował: Aneta Flis
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2058
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-19 13:46:33