Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zgodnie z  Ustawą o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami.

( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 19 , poz 115 ze zmianami  )do zadań zarządcy drogi należy w szczególności:

1)   opracowywanie  projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do  sporządzania miejscowych planów zagospodarowania,

2)   opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3)   pełnienie funkcji inwestora,

4)   utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń  związanych z drogą,

5)   realizacja zadań  w  zakresie inżynierii ruchu,

6)   przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7)   koordynacja robót w pasie drogowym,

8)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg  oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)   prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

  9a)  sporządzanie  informacji  o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej  kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie  bezpieczeństwa osób lub mienia,

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania  drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kapciński
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-17 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-27 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-27 12:14:25