Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.powiat-jarocinski.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Informacja o opłatach skarbowych

INFORMACJA
o wysokości opłat skarbowych pobieranych w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy
Prawo budowlane przez Wydział Administracyjno-Inwestycyjny – Referat Budownictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn.
zm.), opłacie skarbowej podlegają następujące czynności urzędowe, zaświadczenia, pozwolenia
i pełnomocnictwa:
1/ Pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:
a/ budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
- 1,00 zł za m2 pow. użytkowej (nie więcej niż. 539 zł)
b/ budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
c/ innego budynku - 48 zł
d/ studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e/ budowli związanych z produkcją rolną (np. wiat, silosów) - 112 zł
f/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi
o długości powyżej 1 km - 2143 zł
g/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg o długości do 1 km - 105 zł
h/ innych budowli (np. wiat)) - 155 zł
i/ urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
2/ Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:
a/ o długości powyżej 1 km - 2143 zł
b/ o długości do 1 km - 105 zł
3/ pozwolenia na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych -
opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w punkcie 1.
4/ zmiana pozwolenia na budowę i zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego - 82zł
5/ pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł
6/ przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł
7/ wydania zaświadczenia - 17 zł
8/ złożenia dokumentu udzielającego pełnomocnictwo - 17 zł
9/ potwierdzenia zgodności duplikatu, odpisu lub kopii – od każdej strony - 5 zł
10/ zatwierdzenia projektu budowlanego (nie dotyczy jeżeli zatwierdzanie następuje na etapie wydawania
pozwolenia na budowę) - 47 zł
Uwaga: Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe,
zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, oświaty i ochrony
zdrowia.
Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub
zaświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się u wyznaczonych inkasentów albo w formie
bezgotówkowej (przelewem) na konto: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Nr konta 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Cieślak
 • opublikował: Justyna Cieślak
  data publikacji: 2021-04-09 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-12 11:19