Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Nieodpłatne Porady Prawne

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kliknij),) w powiecie jarocińskim funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dwóch Punktach NPP porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Jarocińskim. Natomiast prowadzenie trzeciego Punktu NPP Powiat zleca organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzenie tego punktu w 2017r. Powiat powierzył Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego „Jacy Tacy” z Ćmińska.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Jarociński w porozumieniu z Gminami: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pracują 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PUNKT NR 1 – zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, przy Al. Niepodległości 10-12, (działa 5 dni w tygodniu PN-PT);

PUNKT NR 2 -  zlokalizowany w:

 1. Jarocinie, w siedzibie JOK Jarocin, przy ul. Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1 (działa 4 dni w tygodniu WT-PT) 
 2. Jaraczewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie, przy ul. Jarocińskiej 7 (działa 1 dzień w tygodniu PN),

PUNKT NR 3 -  zlokalizowany w:

 1. Jaraczewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie, przy ul. Jarocińskiej 7 (działa 1 dzień w tygodniu ŚR),
 2. Kotlinie  - w siedzibie Domu Kultury w Kotlinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3a (działa 2 dni w tygodniu PN, CZW),
 3. Żerkowie - w budynku Biblioteki Publicznej MiG Żerków, przy ul. Wiosny Ludów 1A (działa 2 dni w tygodniu WT, PT).

 

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017r.

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać osoba uprawniona:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży /nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych/.

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Uprawnieni, dokumenty

 

Co obejmuje?

 Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, 
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

 • autor informacji: Brygida Andraszak
 • opublikował: Brygida Andraszak
  data publikacji: 2015-11-16 15:25
 • zmodyfikował: Brygida Andraszak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-24 11:46

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629

REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: 62 7472920, 62 7471596

Faks: 62 7473337

email: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1071132
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-04-27 13:24

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl